Skip to main content

cfl A!L GYFRES. /í*hrxÂs\ CYLCHGEAWN MISOL, Ät wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Rhip. 90.] MEHEFIN 1, 1882. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD, --------------- TUDAL. Mozart—fBarhad) .......... ,.21 Canu Cynulleidfaol............21 Cyaideithas Cerddorion Cymru ...... 22 Bwrdd y Golygwyr .. ,.........22 Amrywion................23 Cyfarfodydd Cerddorol, &c....... 23, 24 Tystysgrifau ..............24 CERDDORIAETH. Mawl a'th erys Di yn Seion ........41 Dewrion Pilwyr Iesu .. ,..... .. .. 46 Rhan-gan y Goedwig............47 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HÜGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. (Cerddor O.N., BhiflO; pris 2g ) A'r Gair awnaethpwydyn gnawd: Arg't. (Cerddor O.N, Bhifi6; pris 2g.) "i Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Rhif 12. [ fCerddor O.N., Mhiftâ; pris 2g.) lc. f Dysg im' 0 Dduw: D. Emlyn Bvans. ) fCerddor O.N., Bhif 118 ; pris 2g.) Ehif 13. > Barn fi, 0 Dduw: Mendelssohn. lc. } fJerddor O.N., Bhif 138, 139; pris 4c. CANEUON NEWYDDION. Pris Chivë CHeiniog yr Un. 54.1 Phif 49 l ^rafa D°n "• San & &. Hughes. (I ' S Denor.) 5() Ý Cân y Milwr fBaritone) : M. R. Wil- 'j liams (Älaw Brycheiniog). *-. I Brenin y Dydd (Barüone): W, E. ') Edwards (Gioilym Lon). ro \ Ni fedrwn yn fy myw (I can't make "**' j up my mind) : Owain Alaw, -„ \ Y Carwr Siomedig (Tenor): J. R. ' f Lew'is (A law Bhondda). Man i Ganu (Singing Still.) (Deu- awd i T. a B.) Owain Alaw. DEISYFIAD AM Y WAWR. fCANIG), Gan G. GWENT. TLen Nodiant, 4c. Sol-jfa, le. iOH LLI080G YW DY WEìTHREDOEDD. fANTREM), Gan WILLIAM ROWLANDS, Mobbiston. Hen Nodiant, 4e. Sol-ý'a, lc. Ceinion y Gan. Rhan V. ) Y Wers Sol-ffa : Gwilym Gwent. Pitis 3c. \ Y Ddau Forwr: I)r. joseph Barry. ) Betty Wyn fy Nghaiiad: B. Mills,