Skip to main content

AIL GYFRES. ^f j£&>p~*<é ""ffa feìite #Bl-|m CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehip. 86.] CHWEFROR 1, 1882. [Peis 1|c. AT EIN GOHEBWYR. Bydäim ddiolchgar os bydd i bob gohebiaethi'r Ceeddob Sol-fi'A gael ei hanfon i ni mor fuan ag y gellir ar ol y Cyfarfodydd, cyfeiriedig—To the Editors of " Y Ceeddoe Sol-ita,'' Wrexham, N. W." Y CYNWYSIAD. Mozart- Adolygiad y "Wasg ............ 5 Bwrdd y Golygwyr............ 6 Cyfarfodydd y Nadolig, &c..... .. .. 6 Tystysgrifau .............. 6 CEItDDORIAETH. Rhestrwn yn chwim dan y Lluman Gwrando fì pan alwyf ....., Toriad gwawr Gobaith. ..... Ymdrechwn dros ein baner 11 14 15 Cerddoriaeth /|\ Cystadleuol EISTEDDFOD GENEDLAETHOL DINBYGH, 1882, Gyhoeddedig gan Hughes $ Son, Wrexham. DYNA'R GWYNTOEDD YN YMOSOD: gan y Parch. E. Stephen. Sol-ffa, 4c; Een Nod- iant, 6c. GWEDDI GWRAIG Y MEDDWYN; gan Dr. J. Parry (Fencerdd America). Sol-ffa, 2g.; Een Nodiant, ic. Cerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn: G. W. Martin. (Gerddor O.N., RhifiO; pris 2g.) A'r Gair awnaethpwyd yn gnawd: Arg't. (Gerddor O.N., Rhifi6; pris 2g.) ÍDraw yn yr eangder mawr: Ghernbini. (Gerddor O.N., RhifiS; pris 2g.) Dysg im' O Dduw: D. Emlyn Evans. (Gerddor O.N., Rhif 118; pris 2g.) Rhif 13. > Barn ri, O Dduw: Mendelssohn, lc. j (öerddor O.N., Rhìf 138, 139; pris 4c. Ceinion y Gan. Rhan V. \ Y Wers Sol-ffa : Gwilym Gwent. Pris 3c. } Y Ddau Forwr : Dr. joseph Parry. ) Betty Wyn fy Nghariad: R. MiÙs. Pris Chwe' Cheiniog ; drwy y post, Saith Ceiniog. ARAFA DON: Can i Denor, yn y Ddau Nodiant, gan R. S. Hughes, Llundain; y Geiriau gan Tudno Jones.