Skip to main content

CYLCHGBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Rhif. 85.] IONAWR 1, 1882. [Pris 1|c. AT EIN GOHEBWYE. Byddwn ddiolchgar os bydd i bobgohebiaethi'r Cerddob Sol-ita cjael ei hanfon i ni mor fuan ag y gellir ar ol y Oyfarfodydd, cyfeiriedig—To the Editors of " Y Cerddor Sol-ffa," Wrexham, N. W." Y CYNWYSIAD, ------------ TUDAL. At ein Derbynwyr ............ 2 Dadansoddi Cordiau........ .. .. 2 Beirniadaeth yr Alaw (Eisteddfod Brymbo) .. 3 Adolygiad y Wasg ............ 4 Bwrdd y Golygwyr ............ 4 Ainrywion ............ .. 4 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 5 Tystysgrifau ................ 5 CEltDDOHIAETH. T'rewcb, t'rewcb y tant Yn awr yn barod, %ì\ ffgfr %mm u êmynu GAN Y PARCH. E. STEPHEN (Tanymaeian). Sol-ffa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, ls. 6c. Yn awr yn barod, Pris 9c, TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, yn Nodiant y Tonic Sol-ffa, gan H. Davies, A.C. (Pencerdd MaelorJ, Garthj Ruabon. PRIS 6c. YR UN. CANEUON NÊWYDDION: Cyhoeddeclig gan Hughes & Son. CYMRU RYDD : Cnn i Denor, gan Alaw Rhondda; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). GWENFRON : Can i Denor neu Soprano, gan R. S. Hughes, Llun- dain; Geiriau gan Granvilíefab. (Yn y ddau Nod- iant). LLONGDDRYLLIAD : Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundaiu. (Yn y Ddau Nodiant). CAN Y MILWR: I Baritone, gan M. R. Williams (Alaio Brychein- i°ff)> y Geiriau Cymrneg gan Anthhofos ; y Geir- iau Saesneg gan D. R. Williams. (Yn y Ddau Nodiant).