Skip to main content

fp al AIL GYFRES. toÌDr Ini- CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 83." TACHWEDD 1, 1881. [Pbis 1|c. AT EIN GOHEBWYR. Tìycldum cldiolchgar os byäcl i hobgohebiaethi'r Cerddoe Sol-ffa gael ci hanfon i ni mor funn ag y gellir ar ol y Cyfarfodychì', cyfeirìedig—To the Editors o'f " Y Cerddoh Sol-ffa," Wresham, N. W." Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAL. Mozart—parhad.............. 43 Canu Cyiiulleidfaol ............ 44 Dadansoddi Cordiau............ 44 Bwrdd y Golygwyr ............ 45 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 45 CEHDDOIUAETH. Deffrowch, doulu Seion (Antliem Nadolig) .. 81 Y bobl a rodiasant (Anthení Nadolig) .. .. 83 Y Ceidwad a'r Buddugoliaethwr (Carol) .. 86 Wele ü yn dyfod (Carol).......... S7 Henffych foieu (Carol) .......... 88 Yn arcr yn barod, Pris 9c, TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, vn Nodiant v Tonic Sol-ffa, gan H. Dayies, A.C. 'fPeneerdd Maelor), Garth, Ruabon. PRIS 6c. YR OT. EUON NËWYDDION: Cylwcddcdig gan Huglies & Snn. Yn awr yn barocl, GAN Y PAEOH. E. STEPHEN (Tanymarian). fe Sol-fFa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, Is. 6c. CYMRU RYDD: Can i Denor, gan Alaw Rhondda ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). GWENFRON : Can i Denor neu Soprano, gan R. S. Hughes, Llun- dain: Geiriau gan Granvillefab. (YnyddauNod- iant). LLONGDDRYLLIAD : Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. (Yn y Ddau Nodiant). CAN Y MILWR: I Baritone, gan M. R. Williams ÍAÌaw Brychein- ioff); y Geiriau Cymraeg gan Anthropos ; y Geir- iau Snesneg gan D. R. "Williams. (Yn y Ddau Nodiant). -ffl