Skip to main content

tfl m wamwm AIL GYFRES. ffl # fcinr |nl#. CYLCHGBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Rhif. 81.] MEDI 1, 1881. [Pris1|c. AT EIN GOHEBWYE. Byddwn ddiolchgar os bydd i bobgohebiaeth i'rCEiii>i>or. Sol-ffa gael ei hanfon i ni mor fu'an ag y gcttir ar ol y Cyfarfod'ydd, cyfeiAcdig—To the Editors of " Y Cebddoe Sol-ffa," Wresham, N. W." Y CYNWYSIAD. Mozart TUDAL. . 35 Beirniadaetb. yr Anthemau—parhad .. .. 3ó Adolygiad ................ 37 Ainrywioii ................ 37 Uwrdd y Goìygwyr ............ 38 Cyfarfodydd Cerddorol, &e....... .. 3S Tystysgrifnu ............... 38 Yn awr yn barod, Pris 9c, TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, yn Nodiant y Tonic Sol-ffa, gan H. Dayies, A.C. (Pencerdd Maelorj, Garth, Ruabon. PRIS 6c. YB, TJN. CANEUON NÊWYDDION: Cuhoeddedig gan Hughcs <£• Son. CEHDDOEIAETH. Arg]wydd. pwy a drig yn dy babell ? Y Seren dlos............ Yn awr yn barod, &il Sgfr fätmm u impan GAN Y PAROH. E. STEPHEN (Tanymarian). Sol-ffa- Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant -Llian hardd, 2s., Amlen, ls. 6c. CYMRU RYDD: : 'an i Denor, pran Alaay Rhondda ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). GWENFRON : Cau i Denor neu Soprano, gan R. S. Hughes,L1uii- dain; Geiriau gan GranYÜlefab. (Yn y ddau Nod- iantì. LLONGDDRYLLIAD : Cán i Denor, gan R. S. Hlghes, Llundain. (Yn y Ddau Nodiant) - CAN Y MILWR: I Baritone, gan M. R. Williams (Alaw Brychein- iog); y Geiriau Cymraeg srnn Antheopos ; y Geir- iau Sâosneg gan'D. R. Williams. (Yn y Ddai: Nodiant).