Skip to main content

AIL GYFRES. ^■-■r'-/*\ } fcìtor è CYLCHGBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Bhif. 80." AWSI 1, 1881. [Pbis 1|c. ÄT EIN GOHEBWYR. JUjddwn ddiolchgar os bydd i bobgohebiaethi'rCerddor Sol-ffa gael ei hanfon i ni mor fuan ag y gellir ar ol y ('yfarfodydd, cyfciHedig—To the Editors o'í " Y Cerddor Sol-ffa," Wreiham, N". W." Y CYNWYSIAD. Gluck .......... Canu Cymilleidfaol .. Beirniadaetli yr Antaemau Bwrdd y Golygwyr .. .. Colofn yr Hen Alawon At y Cerddorion...... Cyfarfodydd Cerddorol, &c. Tystysgrifau ...... ;-vá.l. 31 31 Yn awr yn barod, Pris 9c., TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, yn Nodiant y Tonic Sol-ffa, gan H. Dayies, A.C. (Peneerdd MadorJ, Garth, Ruabon. PRIS 6c. YR UN. CANEUON NEWYDDION: Cyhocddedig gan Huglics & Son. CEltDDOHIAETH. Mor ll'iosog yw dy weithredoedd fyr Anthetn") -- fuddugo! yn Nghystadleuaeth y CerddorJ ) Arglwydd clyw fy ngweddi ........63 Nos da..................64 Yn awr yn harod, %ì\ ügfr %mm u êm^um GAN Y PARCH. E. STEPHEN (Tanymarian). Sol-ffa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, ls, 6c CYMRU RYDD : Can i Denor, gan Alaw Rhondda ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). GWENFRON : Cau i Denor neu Soprano, p-an R. S. Hughes, Llun- dain; Geiriau gan 6ranvillefab. (Yn y ddau Nod- iaiit). LLONGDDRYLLIAD : Can i Denor, gan R. S. IlrGHES, Llundain. (Yn y Ddau Nodiant). CAN Y MILWR: I Baritone, gan M. R. Williams (Alaw Brychein- iog); y Geiriau Cyuiraeg gan Anthropos ; y Geir- iau Saesneg gan D. R. Williams. (Yn y Ddau Nodiant). Ddau *