Skip to main content

CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 79." GOEPHENAF 1, 1881. [Pbis 1|c. AT EIS GOHEBwTR. Byddwn ddiolchgar os bycld i bobgohébiaethi'r Cerddob Sol-ffa gael ci hanfon i ni mor fuan ag y gellir ar ol y Cyfarfodydd, cyfeiriedig—To tlie Editors of " Y Cebddob Sol-ffa," Wreiham, N. W." Y CYNWYSIAD. -------------- TUDAL. Gluck .................. 27 Canu Cynulleidfaol ............ 27 Bwrdd y Golygwyr............ 28 Cyfarfodydd Ccrddorol, &c......... 28 Anthem y Cynhauaf............ 30 Tystysgrifau ............... 30 CERTJDOH.IAETH. Llawenhâ enaid dy was.......... 49 Mordaith gyda'r Iesu............ 52 Iesu Grist yn derbyn plant ........ 53 Tlws yw gwawr y myrdd rosynau...... 55 A oes telyn yn y nef ? .......... 56 Yn awr yn barod, Yn awr yn haroâ, Pris 6c., GWENFRON: Can i Denor neu Soprano, gan R. S. Htjghes, Llun- dain ; Geiriau gan Granvillefab. (Yn y ddau Nod- iant). Hefyd, pris 6c,— CYMRU RYDD: Can i Denor, gan Alaw RhondtjA ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). GAN Y PABOH. E. STEPHBN (TanymariIn). Sol-fFa—Ilian hardd, Is. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, ls. 6c. Dymuna Meistri Hi'ghes and Son alw sylw Cantorion at eu stock o Sein-ffyreh a Sein-chwibau, pa rai sydd i'w cael am y prisiau canlynol:— Y Sein-chwib Haner-tonawl (Chromatic Pitch- PipeJ. Y mae y Sein-chwib hon yn hynod wasanaethgar i arweinyddion corau, gan ei bod yn rhoddi sain y cyweirnod arunwaith. Pris 5s. Y Sein-chwib Freintiedig (The JEolian Pitch- PipcJ. Yn nghyweirnod C. Pris Is. Sein-ffbrch y Disgybl. Yn nghyweirnod C. Pris ls. Y Sein-fforch Fechan (cyfaddas i'w rhodcli wrth Watch Chain.J Etectro Plated, 2s.; Plain Stecl, \s. 6c. Yr Amser-Fesurydd Breintiedig (The Patent Portable Meirononie), wcdi ci amgau • mewn Morocco Case. Prisiau—Metal, \s.;'Brass, ös.; German Sitocr, 6s.; JElectro Plcdcd, 8s. FGLIOS, Sef cases i gadw Cerddoriaeth yn lan a thaclus, am y prisiau canlynol:—Maintioli y Cerddor Sol-ý'a, ls.; cio y Cerddor O.X., \s. 6c; cto y Miicsiy maicr ffoüoj, o \s. i 2s. 6e.