Skip to main content

AIL GYFRES. teìtor CYLCHGBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic So!-ffa, &c. Rhif. 78.] MEHEFIN 1, 1881. [Pris 1|c. AT EIN GOHEBWYR. Byddwn ddiolchgar os bydd i bobgohébiaethi'r Cebddob Sol-ffa gael ci hanfon i ni mor fuan ag y gcllir ar ol y Cyfarfodỳdd, cyfeiriedig—To the Editors oí " Y Cebddob Sol-ffa," Wrexham, N. W." Y CYNWYSIAD. Gluck ......... Canu Cynulleidfaol .. . Dadansoddi Cordiau .. . Adolygiad ....... At y Cerddorion..... Bwrdd y Golygwyr .. Cyfarfodydd Cerddorol, &c. Tystysgrifau ...... 24 •2C, ■lò 25 26 CEHDDORIAETH. Mae Anian wedi deffro'n awr........41 Yn awr yn barod, Fris 6e., GWENFRON: Can i Denor ncu Soprano, gan R. S. Hughes, Llun- dain; Geiriau gan Granviilefab. (Yn y ddau Nod- iant). Hefyd, pris 6c,— C YM R U R YDD : | Can i Denor, gan Alaw Rhondda ; y Geiriau gan j Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). ö—======= Yn awr yn barocl, GAN Y PAECH. E. STEPHEN (Tanymabian). Sol-fFa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, Is. 6c. Dymuna Meiatri Hughes and Son alw sylw Cantorion at eu stock o Sein-ffyrch a Sein-chwibau, pa rai sydd i'w cael am y prisẃu canlynol:— Y Sein-chwib Haner-Tonawl (Chromatic Pitch- PipeJ. Y mae y Sein-chwib hon yn hynod wasanaethgar i arweinyddion corau, gan ei bod yn rhoddi sain y cyweirnod arunwaith. Pris 5s. Y Sein-chwib Freintiedig (The JEolian Pitch- PipeJ . Yn nghyweimod C- Pris Is. Sein-fforch y Disgybl, Yn nghyweirnod C. Pris Is. Y Sein-ffbrch Fechan (cyfaddas i'w rhoddi wrth Watch Chaìn.J Etcctro Platecl, 2s.; Plain Steel, \s. Gc. Yr Amser-Fesurydd Breintiedig (The Paünt I'ortable MeironomeJ, wedi ei amgau mewn Morocco Case. Prisiau—Metal, \s.; Prass, 5s.; Gcrman Silver, 6s.; Elcctro Plated, 8s. FOLIOS, Sef cases i gaclw Cerddoriaeth yn lan a thaclus, am y prisiau canlynol:—Maintioli y Cerddor Sol-ffa, 1$.; eto y Cerddor O.X., Is. 6c; cto y Miwsig maicr (folioj, o \s. i 2s. 6c.