Skip to main content

AIL GYFRES. f Crrinr §ú-0s. ' CYLCHGrBAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 77.] MAI 1, 1881. [Peis 1|c. AT ELN GOHEBWTR. Byddwn ddioìchgar os bydd i bobgohèbiaetìii'rC'EB.Ti'DOR Sol-ffa gael ci hanfon i ni mor fuan ag y gcllir ar ol y Cyfarfodydd, cyfciriedig—To tlie Editors of " Y Cerddor Sol-ffa," Wrexham, N. W." Y CYITWYSIAD. -------------- TUDAL. Gluck .................. 19 Dadansoddi Cordiau............ 19 Adolygiad y "Wasg ............ 20 At y Cerddorion.............. 20 Bwrdd y Golygwyr............ 21 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 21 Tystysgrifau j|i............... 22 CEllDDOIUAETH. Ymgom y Tymhorau............ 33 Yn aicr yn barod, Pris 6c, GWENFRON: Can i Denor neu Soprano, gan R. S. Htjghes, Llun- dain; Geiriau gan Granvillefab. (Yn y ddau Nod- iant). Hcfyd, pris 6c,— CYMRU RYDD: Can i Denor, gan Alaw Rhondda ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Dda* Nodiant). Yn awr yn barod, %>il Hgfr %mox u ëmynm GA>~ Y PAECH. E. STEPHEN (Tanymarian). Sol-ffa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen Nodiant—Llian hardd, 2s., Anüen, ls. 6c Dymuna Meistri Htjghes and Sox alw sylw Cantorion at eu stock o Sein-ffyrch a Seín-chwibau, pa rai sydd i'w cael am y prisiau canlynol:— Y Sein'-chwib Haner-Tonawl (Chromatü Pitch- PipeJ. Y mae y Sein-chwib hon yn hynod wasanaethgar i arweinyddion corau, gan ei bod yn rhoddi sain y cyweirnod ar unwaith. Pris 5s. Y Sein-chwib Freintiedig (Thc JEolian Pitch- PipeJ . Yn nghyweirnod C- Pris ls. Sein-fforch y Disgyhl. Yn ngliyweiniod C. Pris Is. Y Sein-fforch Fechan (cyfaddas i'w rhoddi wrth Watch Chain.J Electro Platcd, 2s.; Plain Steel, \s. 6c. Yr Amser-Fesurydd Breintiedig (Thc Patent Portable McironomeJ, wedi ei amgau mewn Morocco Case. Prisiau—Metal, \s.; Brass, 5s.; German Siher, 6s.; Elcctro Plated, Ss. FOLIOS, Sef cases i gadxo Cerddoriaeth yn lan a thaclus, am v prisiau canlvnol:—Maintioli y Cerddor Sol-ffa, ls.; cto y CèrddorO.X., Is. 6c; eto y Mitcsiff maicr (folio), o \s. i 2s. 6c f. 6c; 9 dffi