Skip to main content

LÔ AIL GYFRES. /V <-f~•■■V"'V «*': O Crrtómr Inl- CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 76.] EBRILL 1, 1881. [Peis 1|c. AT EIH" GOHEBWYB. Byddwn ddiolchgar os bydd i bob gohébìaethi'r Cerddob Sol-ffa ffaei ci hanfon i ni mor funn ag y gellir ar ol y Cyfarfodydd, cyfeiriedig—To the Editors of " Y Cerddor Sol-ffa,'' Wrexham, N. W." Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAD. Congl yr Hen Alawon .......... 15 At y Golygwyr.............. 15 Adolygiad ................ 16 At y Cerddorion.............. 17 Barddoniaeth .............. 17 Bwrdd y Golygwyr............ 17 Postal Classes .............. 17 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 18 Tystysgrifau ............... 18 CEltDDORIAETH. Trugarha wrthym, 0 Dduw ........ 25 Llwybr y Cyfiawn ............ 29 Yn awr yn barod, Pris 6c, GWENFRON: Can i Denor neu Soprano, gan R. S. Hughes, Llun- dain; Geiriau gan Granvillefab. (Yn y ddau Nod- iant). Hefyd, pris 6c,— CYMRU RYDD: Can i Denor, gan Alaw Rhondda ; y Geiriau gan Mynyddog. (Yn y Ddau Nodiant). Yn awr yn barod, GAX Y PAECH. E. STEPHEN (Tanymarian). Sol-fFa—Llian hardd, ls. 6c, Amlen, ls.; Hen lîodiant—Llian hardd, 2s., Amlen, ls. 6c Dymuna Meistri Hughes and Son alw sylw Cantorion at eu stock o Sein-fifjrrch a Sein-chwibau, pa rai sydd i'w cael am y prisiau canlynol:— Y Sein-chwib Haner-Tonawl (Chromatic pitch- PipeJ. Y mae y Sein-chwib hon yn hynod wasanaethgar i arweinyddion corau, gan ei bod yn rhoddí sain y cyweirnod arunwaith. Pris ôs. Y Sein-chwih Freintiedig (Thc JEoìian Pitch- PipeJ . Yn nghyweirnod C. Pris ls. Sein-fforch y Disgybl. Yn nghyweirnod C. Pris ls. Y Sein-fforch Fechan (cyfaddas i'w rhoddi wrth Watch Chain.J Eléctro Plated, 2s.; Plain Steeî, Is. 6c. Yr Amser-Fesurydd Breintiedig (Thc Patcnt Portable MeironomeJ, wedi ei amgau mewn Morocco Case. Prisiau—Metal, \s.; Brass, 5s.; German Silver, 6s.; Elcctro Plated, 8s. FOLIOS, Sef cases i gadio Cerddoriaelh yn lan a thaclus, am v prisiau canlynol:—Maintioli y Cerddor Sol-ffa, ls.; eto y Cèrddor O.N., ls. 6c.; cto y Miicsig mawr (folio), o \s. i 2s. 6c. s. bc; é