Skip to main content

AIL GYFRES. =B toìte §â-fk CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Rhif. 118.] HYDREF 1, 1884. [Pbis lt c. Y CYNWYSIAD. Cerddoriaetli y Deml Iuddewig—parhad .. 65 Y Cerddorion a'u Helyntion........66 Ole Bull—neu y CrythwrNorwegaidd—parhad 66 Eisreddfod Frenhinol Lerpwl........67 Tystysgrif au ..............68 CERDDOBIAETH. Cydgan y Mwnwyr............ 73 Ust! Beth yw'r Anthem felus bêr...... 76 Cydunwn oll i gofio'r awr .. ........ 79 Desire.................. 80 GANEUON NEWYDDION. PHs Chwe' Cheiniog yr Un. Yr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore : Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. 6<} j'Boedd ganddi goron Flodau: Câni Rhif 62 ■{ 64. : J' ( Denor, gan Alaw Rhondda. (Hen Alawon Gwlad y Gân: ( Denor, gan Alaw Rhondda. Cân 8- ^Y Tri Bugail— The Three Shepherds : 65. < Triawd i Denor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Í'Rwyf yn eofio'r Lloer: atebiad i Wyt ti'n cofio'r lloer (R.S. Hughes), i Soprano neu Denor, gan Seth P. ( Jones. MIWSIG Y MILOEDD: Pris lo. YN NOBIANT Y SOL-FFA. (Cysuron Sobrwydd: Canig, gan John ) Thomas. j Diolchgarwcb. Aderyn: Rhangan, gan ( Afan Alaw. , Y Pererin Colledig : Rhangan o waith \ Mendelssohn. (Hen Nodiant, J^c.) Pbis lc. I 0 Dowch i'r Mynyddoedd : Alaw Ger- / manaidd, wedi ei threfuu gan Owain ^ Alaw, o'r Oyffres Gerddorol. NEWYDD EU CYHOEDDI. ANTHEMYDD Y TONIC SOL-FFA. BHAN (Cydgan yr Angelion: gan Miss A. J. 19. [ Williams, íieaumaris. (Tw chael a i yn yr Hen Nodiant, J^e.) I Clywch o Frenhinoedd : gan G. Gwent, Pbis 2o. IfJ'io chael yn yr Hen Nodiant, J+c-) BHAN f Gwna yn llawen wr ieuanc : gan John j Davies (Eos Ogwen), Bethesda. J (Tw chacl yn yr Hen Nodiant, 4c.) j Profwch, a gwelwch : gan E. Ll. Jones, L Rhosddu, Wrexham. 19. Pris lc. CANIGAU BISHOP yn y Sol-ffa. /Tyr'd nefol wynt: Pedrawd i S. A. T. B> Rhif. 1. J (Hen Nodiant, 4c-) JPle 'rwyt ti wen y wawr: Canigi Peis lc. ( S. A. T. B. (Hen Nodiant, Sg.) Rhifynau eraill i ddilyn ar fyrder. rè