Skip to main content

'-3 %- te AiLŴTFRES. -0 nl-A í CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. B|| 116.] AWST 1, 1884. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. Cerddoriaeth y Deml Iuddewig—parhad Ole Bull—neu y Crythwr Norwegaidd .. Gohebiaethau ............ Congl yr Hen Alawon ........ Barddoniaeth ............ Cyfarfodydd Cerddorol, &c.........60 Tystysgrifau ........ ......60 Riiif 62 CEB.DDORIAETH. Glogwyn Anwyl..............57 O Dduw ! rho im' dy hedd ........60 CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un. Yr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore : Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. 6„ < 'Boedd ganddi goron Flodau: Cân i \ Denor, gan Alaw Rhondda. (Hen Alawon Gwlad y Gân: Cdn i \ Denor, gan Alaw Rhondda. ^Y Tri Bngail— The Three Shepherds : < Triawd i Denor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Í'Rwyf yn coflo'r Lloer: atebiad i Wyt ti'n cofio'r lloer (R.S.Hughes), i Soprano neu Denor, gan Seth P. Jones. MlWSia Y MILOEDD: PRI8 lC. 64. 65. 66. YN NODIANT Y SOL-FFA. (Cysuron Sobrwydd: Canig, gan John ) Thomas. jDiolchgarwch Aderyn : Rhangan, gan ( Afan Alaw. SY Pererin Colledig : Rhangan o waith Mendelssohn. (Een Nodiant, 4c) 0 Dowch i'r Mynyddoedd : Alaw Ger- manaidd, wedi ei threfnu gan Owain Alaw, o'r G-yffres Gerddorol. NEWYDD EU CYHOEDDI. ANTHEMYDD Y T0NI0 SOL-FFA. BHAN (Cydgan yr Angelion: gan Miss A. J. 19. I Williams, Beaumaris. (I'w chacl . \ yn yr Hcn Nodiant, 4c.) I Clywch o Frenhinoedd : gan G. Gwent, Pris 2g. \.(I\v chael yn yr Hen Nodiant, 4c.) BHAN ( Gwna yn Uawen wr ieuanc : gan John 19. | Davies (Eos Ogtoen), Bethesda. B -{ (I'w chael ynyr HenNodiant, 4c) I Profwch, a gwelwch : gan E. Ll. Jones, Pris lc. t Rhosddu, Wrexham. OANIGAU BISHOP yn y So/ffa. /Tyr'd nefol wynt: Pedrawd i s. A. T. B- Rhif. 1. J (Hen Nodiant, 4c.) JPle 'rwyt ti wen y wawr: Canigi Pris lc. ( S. A. T. B. (Hen Nodiant, Sg.) BMfynau eraill i ddilyn ar fyrder. ffl