Skip to main content

fcfl- AIL GYFRES. HBb f Cfròto $ẁ#k CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Rhif. 115.] GORPHENA& 1, 1884. [Pbis 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TüDAL. Cerddoriaeth y Deml Iuddewig—parhad .. 49 Gwaith i'n Cerddorion Ieuaingc ...... 50 Mozart—parhad.............. ẅ) Gwilym Ôynon yn ei fedd.......... 5^ Syr Michael Costa ............ 51^ Gwrthbwynt ( Gounterpoint)—parhad ... .. 52 Gohebiaethau .............. 53 Congl yr Hen Alawon .......... 53 Bwrdd y Golygwyr............ 54 Cyfarfodydd Cerddorol, <fcc......... 54 Amry wion................ 55 Tystysgrifau .............. 56 CERDDORIAETH. Gwalia Anwyl ............ .. 49 Udgorn Dirwest.............. 55 Dowch at Iesu .............. 56 CANEUON NEWYDDION. Rhif 62 64. ■f fe Pris Chwe' Cheiniog yr Un. Yr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore: Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. 6o J 'Roedd ganddi goron Flodau: Cân i 1 Denor, gan Alaw Rhondda. (Hen Alawon Gwlad y Gân: Cdn i "[ Denor, gan Alaw Rhondda. (Y Tri Bugail— The Three Shepherds : -í Triawd i Denor, Barüone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Ì'Rwyf yn cofio'r Lloer: atebiad i Wyt ti'n coflo'r lloer (R.S. Hughes), i Soprano neu Denor, gan Seth P. Jones. 65. MIWSIG Y MILOEDD: Pris lc. YN NODIANT Y SOL-FFA. SCysuron Sobrwydd: Canig, gan John Thomas. Diolchgarwch Aderyn : Rhangan, gan Afan Alaw. , Y Pererin Colledig : Rhangan o waith V Mendelssohn. (Hen Nodiant, fa-) Pris lc. < 0 Dowch i'r Mynyddoedd: Alaw Ger- I manaidd, wedi ei threfnu gan Owain ^ Alaw, o'r Oyffres Gerddorol. NEWYDD EU CYHOEDDI. ANTHEMYDÛ Y TONIG SOL-FFA. RHAN fCydgan yr Angelion: gan Miss A. j. 19. I Williams, Beaumaris. (I'w chaél A \ Vn Vr Hen Nodiant, JfC.) I Clywch o Frenhinoedd: gan a. Gwent, Pris 2o. l(I'w chael yn yr Hen Nodiant, fc.) RHAN ( Gwna yn llawen wr ieuanc : gan Joh 19. Davies (Eos Ogioen), Bethesda. B -j (I'w chael yn yr Hen Nodiant, fa.) | Profwch, a gwelwch : gan E. Ll. Jone», PrisIc. L Rhosddu, Wrexham. GANIGAU BISHOP yn y Sol-ffa. /Tyr'd nefol wynt: Pedrawd i S. A. T. B* Rhif. 1. J (HenNodiant, 4c.) jPle 'rwyt ti wen y wawr: Canigì Pris lc. \ S. A. T. B. (Hen Nodiunt, 2g.) Ehifynau eraül i ddilyn arfyrder. -d ■a. .