Skip to main content

p- AIL GYFRES. f Chttn |il-jŵ CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &o. Ehip. 113.] MAI 1, 1884. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TÜDAI.. Cerddoriaeth y Deml Iuddewig—parhad .. 33 Cerddoriaeth Gymreig—parhad ...... 33 Hawl i Ddadganu.......... .. 35 Mr. Sims Reeves............ .. 35 Gwrthbwynt (ÇounterpointJ—parhad .. .. 36 Amry wion.............. .. 38 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 38 Tystysgrifau.............» .. 40 CERDDORIAETH. Mawr yw yr Arglwydd .......... 33 Ar f ôr tymhestlog.......... .. 39 Ymrown, ieuengctyd flfyddlawn ...... 40 PRIS GOSTTNGOL, 1/6. ìgan, gan Gramadeg Cerddoriaeth MEWN TAIR RHAN, 6EF Nodiant, Cynghanedd, a Chyfansoddiant, G-AH D A V I D EOBERTS (ALAWIDDJ. MIWSIG Y MILOEDD: YN NODIANT Y SOL-FFA. SCysuron Sobrwydd: Canig, gan John Thomas. DiolchgarwchAderyn: Rhan< Afan Alaw. TEldorado: Rhangan i T.T.B.B., gan I Rowland Rogers, Mus. Doc, Ban- Pris lc. ■{ gor. (Geiriau Cymraeg* Saesonaeg). Y Goedwig: Rhangan ysgafn, gan E. . Ll. Jones, Wrexham. fY Bohloedd rhoddwch idd yr Iôr— Prib 2o. -s Ye Nations offer to the Lord: Cyd- ( gan gan Mendelssohn. t>« 0 i „ S Pebyll y Gipsy: Rhangan (Trefniad ì^ris lc. j 0wftin Alaw) CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un, rr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore : Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. 6o j'Roedd ganddi goron Flodau: Cdni " 1 Denor, gan Alaw Rhondda. 6. JHen Alawon Gwlad y Gân: Cân i " ö** ( Denor, gan Alaw Rhondda. (Y Tri Bugail— The Three Shepherds : ,, 65. \ Triawd i Denor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Í'Rwyf yn cofio'r Lloer: atebiad i Wyt ti'n cofio'r lloer (R.S. Hughes), i Soprano neu Denor, gan Seth. P. ( Jones. .r"Bn