Skip to main content

' J ( AILGYFRES. 0< ^- f Cfẁìwr $nl#. CYLCHGEAW MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 112.] EBRILL 1, 1884. [Peis 1|c. T CYNWYSIAD. TITDAL. Cerddoriaetli y Deml Iuddewig—parhad .. 25 Cerddoriaeth Gymreig—parhad ...... 25 Dadansoddi Cordiau—parhad........ 26 Cynnal Dosbarthiadau .......... 27 Bwrdd y Golygwyr ............ 28 Gohebiaeth.au .............. 28 Amrywion ................ 30 TUDAi. Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 30 Tystysgrifau ............. 32 CER.DÜORIAETH. Cyd-genwch i'r Arglwydd.......... 25 Canaf am Drugaredd............ 30 Bardd y Gareg Wèn............ 32 Sä^ dalier s^rrw^ =Jg@ Rhoddir Gwobrwyon am gasglu Enwau derbynwyr new}7ddion i'r " Cerddor Sol-ffa " am y flwyddyn hon, 1884, o Ionawr. Gwobrwyir fel y canlyn :— Am gasglu 6 o Enwau rhoddir Seinfforch, Metronome, neu Lyfr gwerth Swllt. Am gasglu 12 o Enwau rhoddir Gramadeg Alawydd, neu unrhyw Lyfr arall gwerth Swllt a Chwe' Cheiniog. Am gasglu 24 o Enwau rhoddir Llyfr gwerth Dau Swllt a Chwe' Cheiniog; ac am 50 o Enwau rhoddir Llyfr gwerth Pum' Swllt. Ceir yn y Cerddor Sol-ffa gyfres o Erthyglau ar wahanol faterion Cerddorol, yn cynwys Gwersi ar bob cangen o Gerddoriaeth, yn arbenig gogyfer ag angen Sol-ftawyr. Gobeithiwn gael eich cefnogaeth arbenig gyda'r Gyfres hon. Ceir hefyd uuyth tudalen o GERDDORIAETH gyda phob rhifyn. ■b= ■à