Skip to main content

ir AIL GYFRES. -n f Crrìte |íI#h. OYLOHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehip. 111.] MAWRTH 1, 1884. [PRIS 1±C. Y CYN WYSI AD. Cerddoriaeth y Deml Iuddewig—parhad .. 17 Cerddoriaeth Gymreig .......... 18 M.02&ri—parhad.............. 19 Coleg Cerddorol y Deillion ........ 20 Gwrthbwynt (CounterpointJ—parhad .. 20,21 At Olygwyr y Cerddor Sol-ffa........ 22 Amry wion ................ 22 TUDAl. Cyfarfodydd Cerddorol, &c.........23 Tystysgrifau .............24 CERDDORIAETH. Min y Nos................17 'Rwy'n caru sôn am Iesu..........24 DALIER S-YX/W_ Rhoddir Gwobrwyon am gasglu Enwau derbynwyr newyddion i'r " Cerddor Sol-ffa " am y flwyddyn hon, 1884, o Ionawr. Gwobrwyir fel y canlyn :— Am gasglu 6 o Enwau rhoddir Seinfforch, Metronome, neu Lyfr gwerth Swllt. Am gasglu 120 Enwau rhoddir Gramadeg Alawydd, neu unrhyw Lyfr arall gwerth Swllt a Chwe' Cheiniog. Am gasglu 240 Enwau rhoddir Llyfr gwerth Dau Swllt a Chwe' Cheiniog; ac am 50 o'JEnwau rhoddir Llyfr gwerth Pum' Swllt. Ceir yn y Cerddor Sol-ffa gyfres o Erthyglau ar wahanol faterion Cerddorol, yn cynwys Gwersi ar bob cangen o Gerddoriaeth, yn arbenig gogyfer ag angen Sol-ffawyr. Gobeithiwn gael eich cefnogaeth arbenig gyda'r Gyfres hon. Ceir hefyd wyth tudalen o GERDDORIAETH gyda phob rhifyn. fe- -ffl