Skip to main content

AIL GYFRES. f Cpẅtar Ìnl- CYLCHGRAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c, Ehif. 110.] CHWEFROB, 1, 1884. [Peis lìc. Y CYNWYSIAD. ------------ T17DAL Cerddoriaeth y Deml Iuddewig—parhad .. 9 Dr. Hanslick a Gounod .......... 9 Y Chwareudy a'r Beibl .......... 10 Anth.emau a Rhanau o Gyfanweithiau .. .. 11 Marwolaeth Mr. Humphrey Jones, Talybont, Ceredigion................ 11 Caneuon Poblogaidd a'u Hawduron .. .. 12 Dosbarthiadau Sol-ffa............ 12 Bwrdd y Golygwyr............ 13 Congl yr Hen Alawon .......... 13 Amrywion................ 13 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 14 Tystysgrifau .......... • • • 16 CERDDORIAETH. Cenwch i'r Árglwydd............ 9 O deuwch, 0 deuwch............ 13 Hosanna, dyrcha'r plant yn awr ...... 1-5 PPIS GOSTYNGOL, 1/6. MlWSia Y MILOEDD: Pris lc. G-ramadeg Cerddoriaeth MEWN TAIR RHAN, 8EF Nodiant, Cynghanedd, a Chyfansoddiant, GAN" DAYID ROBERTS (ALAWYBB). ffl= YN NODIANT Y SOL-FFA. ÍCysuron Sobrwydd: Canig, gan John Thomas. Diolchgarwch Aderyn : Rhangan, gan Afan Alaw. rEldorado: Rhangan i T.T.B.B., gan I Eowland Rogers, Mus. Doc, Ban- PRIS lc. -i gor. (Geiriau Cymraeg a Saesonaeg). Y Goedwig: Rhangan ysgafn, gan E. Ll. Jones, Wrexham. CY Bobloedd rhoddwch idd yr Iôr— Pris 2g. -s Ye Nations offer to the Lorcl: Cyd- ( gan gan Mendelssohn. Pris lc S Pebyll y Gipsy: Rhangan (Trefniad \ Owain Alaw). CÄNEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr Un. íTr Esgid ar y Traeth — The Shoe Rhif 62. •< u^Jon the shore : Cân i Soprano, gan ( Gwilym Gwent. 6o J'Roedd ganddi goron Flodau: Câni " ' ( Denor, gan Alaw Rhondda. 64 (Hen Alawon Gwlad y Gân: Cân i " ' ( Denor, gan Alaw Rhondda. (Y Tri Bugail— The Three Shepherds : „ 65. < Triawd i Tenor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C.