Addoldy ac Ysgoldy, Rhoolna, Bengal. Herald Cenhadol CYHOEDDIAD MI80L CYMRAEG Cymdeîthas Genhadol y Bedyddwyr. mMWIKWiM>W)^M%i ««MMMMMtMMMMMMIlMM Bhif 2. CHWEFROR, 1906. Cyfrol XXVII. CYNHWYSIAD. Y Diweddar Dr. Bentloy (Durlun) Ar y Mor .. .. Newyddion o India Kibokolo Do Zombo Tameidiau Cenhndol () Bäboköto i Mabaya (Darlun) Cydryngoin .. .. Boreuddydd (Ton) 17 20 21 2/5 26 28 81 82 • «+> • ABEltTAWY : v TRERISE, ARGEAFFYDD, HEOL TYWYSOG CYMRIJ.