Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

s^» ;—i»^—á^-^-J.11 'i? i ŵ n ii ■ ii TtiT Rhir6. MEHEFIN, 1905. Cyfrol XXVI. Rhai Rhwystrau i Waith Cenhadol yn China......... 81 Ynison......... ..... ... ... ...... 86 Tameidiau Cenhadol........ ..... .. ..87 Taith ar ran y Genhadaeth trwy yr Alban........ 89 YCristion Negroaidd a Chadwraeth y Saboth ... . í ... 93 Pregethu Crist yn Lhasa ................ ... 93 Ychydig Ffeithiau o Lythyr y Genhades, Miss Christian Jones, Agra, at ei Chwaer ac eraill...... ...... 94 .................. 95 Y Beibl yn China TONYPANDY: EYANS A SHORT, SWYDDFA " SEREN GOMER."