Anfoned ein gohebwyr fel y canlyn :— • fe i \>J* Ysgrifau i'r Parch. LLECHIDON WILLIAMS, Barry, Caerdydd. J j^ Arciichion am yr Hrrald, ac unrhyw ymholiadau yn nglyn â'r Gymdeithas Genadol, i'r Parch. E. EDMUNDS. 26,'Cradoc St., Abertawe. Cerddoriaeth i Mr. RHEDYNOG PRICE, G.T.S.C, 94, Marion Street, Caerdydd. •' Barddoniaeth a thaliadau i'r Parch. W. MORRIS (Rhosynog), Glyn Yil'a, Treorchy, Pontypridd. TONYPANDY: EYANS A SHORT, SWYDDFA "SEREN GOMER.