,CENflD ot£2® ^'^JöaWt%mm Rhif 8. AWST, ií)02. Cyfrol XXIII Ein Gwaitb yn India Ysgol Genadol yn Shih Tieh, Sli (gydaDarhin) ... Gweled yr Efengyl Ymdrechion Llenyddol yn China .. Y Genadaeth yn Tndia .. Dylanwad Protestaniaeth yn Llydaw Tameidau Cenadol Cylchrediad y Beibl Eifenau Gwybodaeth DeAvrder y Cenadwr Zacche»s yn Mrig y Syeamurwyddeit Anfoned ein gohebwyr fel y canlyn:— Ysgrifau i'r Pareh. LLECHIDON WILLIAMS, Barry, Caei Archebion am yr HERALP, ac unrhvw yinholiadau yn nglyn Gymdtìitìias Uenadol, i'r Parch. E. 'EDMUNDS, 26,'Cradow S Abertaw Cerddoriaetì) i Mr. RHEDYNOG PRIOE, G.T.S.C, 94, Marion Street, Caerdydd. Barddoniaeth a thaliadau i'r Parch. W. MORRIS (Rhosynog), Glyn Yilía, Treorchy, Pontypridd. TONYPANDY. EVANS A SHORT, SWYPDEA "8EREN GOM.ER."