HERÄLD CEHHMOIi *a CyNHWYSiaû. YR ORIEL—ANDREW FULLER., CYFRANIADAU CYMRU. MEDDYLGARWCH YR OES A CHENADAETHAU TRAMOR. ' Y DIWYGIAD YN SHENSI, ATGOFION DANIEL JONES. • '. ' «fcc.,'&C., &<3. Oi