Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

te*& *ŵmŵŵŵ l^yrMHW^îîjtffn^^ii'W Ml Yr Herald Cenhadol. CYHOEDDIAD MISOL CYMRAEG Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr. mmm^mmm^mmm mmmmm^mmmm^mnmmmmmm^mmmmtmMim^mgmmmimmmm Rhif 12. RHAGFYR, 1907. Cyfrol XXYDI. CYNHWYSIAD. YR ARDDANGOSFA GENHADOL. CARTREFI EIN CENHADON CYMREIG (Darluniau.) TAMEIDIAU CENHADOL. HERALD 1908. Y LLYTHYR DDANFONIR GYDA CHARDIAU CASGLIAD NADOLIG A CHALAN. (Darlun.) CYDRYNGOM. . . HEDDWCH AR Y DDAEAR. MYFI YW GRIFFITH JOHN. CYMDEITHAS ZENANA Y BEDYDDWYR. Ceiniog. ABERTAWY : TRERISE, ARGBAFFYDD, HEOL TYWYSOG CYMRU.