Plant China. «M Yr Herald Cenhadol. CYHOEDDIAD MISOL CYMRAEG Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr. Rhif 8. AWST, 1907. Cyfrol XXVIII. Ceiniog. CYNHWYSIAD. Y Mis . 113 Ennill Iiidiu i Grist (Darlun) . 114 Tameidiau Cenhadol . 117 Ffarwelio a China . 119 Ar Lanau'r Congo (Darlun) . 120 Uchel ac Isel Gaste . 121 Disgwyl am y Wawr . 122 Cydryngom . 123 Disgyhl Newydd yn Kasauli . 125 Cenhadaeth Zenana y Bedyddwyr . 126 Ton—" Buddugoliaeth y Groes " . 128 ABERr rAWY: TRERISE, ARGRAFFYDD, HEOL TY WYSOG CYMRU.