Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

.8 i!* II yr ^m HERÄLD GËNÄDOL: CYHOEDDIAD BOBOL At Wasanaeth y Bedyddwyr. * * i'i'mT^1 i* »"11— ii—iir*M~-nr-»r_ >—ir-nrtn~>_r»_rt_r. ryrÉi -_n i~_j~vr->jrii rn r»rxr»_Jfc-o' Rhif 1. IONAWR 1, 1386. Oyf. V- C Y N W Y STAD . Ysgol Genadol Stanley Pool (Darlun) .. .. ... .. 195 Bhai o'n Maesydd GenaJol.......... r. .. 196 YDüau Fachgen Du., .............. .. 198 Marwolaeíh Mrs. Lewis, Gwraig y Parch. T. Lewis. Cameroons 199 YrAgerdd-Long y " Peace " ar Ddyfroedd y Stanley(DarIun).. 202 Y Gwaith ar Lan ỳ Congo ......... ...... 202 Cardiau Casglu Nadòlig a Chalan tuag at y Bregethwyr Bro- 9^_ dorol(Darlun) ....... ...... ... .205 «£ Nodioa y Mis • • ^^___^________j^_________^_________^______H_____^ 'ÿ ■x\ EI»I AT BOÖ OLWYF." 'S BALM. <__!. IACHAWR RHYFEDDOL At hob math o Gíwyfau ar y Traed, Cluniau, Gwddf, Pen, &c, Erysi* pelas amanau llìdus a Digroeneddereilly Croen, Comwydon CràẁnÚýd. ! l-ronau'a Phenlnonau Dolurus ae archolledig, Traed Chwysedig a iìoi- ' urus, Piles, Toriadau allan yn Mhenau ac ar Wỳneb Plant a rha n\ewn oed, Llygriad Plant, Llosgiadau, Haul-losgìadau, &c; Brych'ni y Gwynob, Gwddf, &ç Dwjlaw ToriadoL Malaithau (Chilblains) Llygaid ac Amrantau Dolurus, Crafu, Goren Graw ar y Gwyneb' Dwylaw, &c, Scuryy y Croen, &e. " ' TYSTIOLAETH. Syr,—Ar ol bod yn dyoddef yn ddrwg oddiwrtS'Lòsgiad Tan rafr hhroed am fis, maeyn ddagenyfddweydfodeichelirhagorol 'Gomer's . B*t_i,' wedi ei lwyr iaehau mewn yohydig ddyddiau, yr oeddwn wedi bod o dan law meddyg am amser. lr wyf yn «i gymeradwyo i bawb j_t losgiadau, Hen Glwyfau, Piles, Scurry y Cioen, &c, felypeth ' goreu ag sydd wedi ddarganfod. Tuiinel Boad, Llanelly. ALPBED EVAN8 ■ DalieiiSylw.—Dymunolywparhaugydadefnyddiado'r-Balm'hwn. hyd nes bod ìachad Ilwyr wedi ei gyrhaedd, mewn hen glefyd à php» !S¥BL0ÒDdÄ RXjA * Cyfarwyddiadau llawn ar bob bîtèch. Ar werth gan bob Chemist am 7_d.. ls li±, a 2s 9<L Gofyner í'i Chenust ì anfon am dano paa nad yw yn ei fedtüant, na thwyîler chwi EHTBÜDD. Mae y title ' Gomer's Baim' yn gopyright, unrhyw ddynwarediad .. 'Ajslnr, Dun yu Imr heb y title ' Gomer's Balm' ar bob blwch. ''orcheao;; a r D'îrganfyddwr—JAOOB HüG-HES. PanartT? ì^_EäIS G_BX_r_>TIOC3-.