Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r Ipralîr (taatml Rhif 8. MAWRTH 1, 1884. Cyf. III. Y GENADAETH GRISTIONOGOL GYNTAF. Y Oenàdwr Cyntaf. ^M^N nesaf at Iesu Grist ei lmn, yr hwn a ddaetli o'r nefoedd i'r jjL ddaear ar neges o drugaredd i ddynion colledig, a Phedr, yr hwn a bregethodd yn nhý Cornclius. Paul, Apostol mawr y Oeucdloedd, yw y Cenadwr cyntaf at y paganiaid y mae geuym hanes am dauo ar dudalenau hanesyddiaeth. A gellir edrych arno í'el y Ccnadwr enwocaf, os ystyrir ei ymgyssegriad llwyr i'rgwaith, ei sel anngherddol a hunan- aberthol, neu ei deithiau eang, ei lafur a'i ddyoddefiadau mawr. Pan yn dychwelyd o'i deithiau pell, a phan rnewn hunan-amddiffyuiad, y gorfodir ef i ddymchwelyd ensyniadau gwael a disail ei elynion, y fath grynodeb a rydd o'i ddyoddefiadau a'i lafur,—" Mewn blinderau yn helaethach, mewn gwialenodiau dros fesur, mewn carcharau yn amlach, mewn marWoiaethau yn fynych. Gan yr Iuddewon bum waith y dei^ byniais dddcugain gwialenod ond un. Tair gwaith y'm curwyd á gwiail; tmwaith y'm llabyddiwyd; teirgwaith y torodd llong arnaf; noswaith a diwrnod y bum yn y dyûider. Mewn teithiau yn fynych ; yn mheryglon llifddyfroedd ; yn mheryglon lladroa ; yn mheryglon gan fy ngheneäl fy hnn ; yn mherygion gan y Cenedloedd ; yn mheryglon yn y ddinas; yn mheryglon yn yr anialwch ; yn mheryglon ar y môr ; yn mheryglon yn mhlith brodyr gau ; mewn llafur a lludded ; mewn anhunedd yn fynych ; raewn newyn a syched; mcwn ymprydiau yn í'ynych ; mewn auwyd a noethni; heblaw y pethau sydd yn dygwydd oddiallau, yr ymosod yr hwn sydd arnaf beunydd, y gofal dros yr holl eglwysi." (2 Cor. xi. 23—28). Yr Orsaf Gfnauol Gyntaf. Antioeliia yn Syria, dinas tua tri chan' milldir i'r Gogledd o Jeru- salem, oedd yr Orsaf Genadol gyntaf. Sefydlwyd hi gan Paul. Yma y cyohwynodd Paul a Barnabas allan ar eu teithiau Cenadol, uc yma y casglwyd yn nghyd yr eglwys gyntaf o blith y pagaiiiaid. Yiua hefyd