Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. I.] 'g&e&i, $>vbvef a ^acfywebb, 1898 [RHIF 4. SJO'Í >1L^IIk Vc$fí/^ ^iw^J) ^lari g^oeòòtaò §^n)aríerolè CYLCHDAITH Y WYDDGRUG, J?:ris Dwy Greilliog•. Yn awr yn barod, ArgrafHad "Y Maes Llafur" o'r Esboniad ar EFENGYL MATTHEW. (Pris zs. 90.; hefyd mewn Llian hardd, 35. 6ch.; a Gilt Edges, 4S.) GAN Y PARCH, T. JONES-HUMPHREYS. BARN AWDURON CYMREIG AM Y GWAITH. " Yr wyf yn vstvried ' Esboniad yr Efrydydd ' vn mhlith yr Esboniadau gwerthfawrocaf yn yr iaith Gymraeg."—Dr. EDWARDS. "Dengys yr awdwr ei fod yn hollol adnabyddus gyd â phethau dyrus y Gair."—Parch. JOIIN EŸANS {Eglwysbach). " Cefais foddhad neillduol vn yr Esboniad hwn. Nis gwn am gynorthwy gwell yn ein hiaith i ddeall yr Efengyl gan Matthew."—Dr. O. EVANS. " Esboniadaeth alluog * * * wedi ei gosod yn nghyd mewn iaith ystwyth, arddull dda, ac ysbryd rhagorol."— Parch. W. JAMES, B.A. LLYFRAU ERAILL GAN YR AWDWR:- " Esboniad yr Efrydydd " (loan) ___..............................Llian hardd, 3/6 ,, '■„ ,,.................................. Gilt edges, 4/- „ ,, (Hebreaid)................................Llian hardd, 3/- ,, ,, ,,................................ Gilt edges, 3/6 ,, ,, ,, ........ Argraffiad y " Maes Llafur"........ 2/- " Athroniaeth Foesol y Beibl" ......................................Llian hardd, 3/6 " Rheoliadur "......................................................Mewn llian, 1/- ,,....................................................Mewn amlen, 6c, CYHOEDDWYD GAN T. JONES-HUMPHREYS.