Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. I.] [RHIF 2. iacm>*f#, §£>xxít a ^íai, 1898. <$yfyoebbxab Qfywaxte+o£ CYLGHDAITH Y WYDDGRUG, Fris Dwy Greiniog'. Yn awr yn barod, Argramad "Y Maes Llafur" o'r Esboniad ar EFENGYL MÄTTHEY/. (Pris 2s. 9C.; hefyd mewn Llian hardd, 3S. 6ch.; a Gilt Edges, 4S.) GAN Y PARCH, T. JONES-HÜMPHREYS. BAEN AWDURON CYMBEIG AM Y GWAITH. " Yr wyf yn vstyried ' Esboniad yr Efrydydd ' yn mhlith yr Esboniadau gwerthfawrocaf ýn yr iaith Gymraeg."—Dr. EDWARDS. "Dengys yr awdwr ei fod yn hollol adnabyddus gyd â phethau dyrus y Gair."—Parch. JOHN EVANS {Eglwysbach). " Cefais foddhad neillduol vn yr Esboniad hwn. Nis gwn am gynorthwy gwell yn ein hiaith i ddeall yr Efengyl gaii Matthew."—Dr. 0. EVANS. " Esboniadaeth alluog * * * wedi ei gosod yn nghyd mewn iaith ystwyth, arddull dda, ae ysbryd rhagorol."—Parch. W. JAMES, B.A. LLYFRAU ERAILL GAN YR AWDWR:- " Esboniad yr Efrydydd" (Ioan) ..................................Llian hardd, 3/6 ,, ,, ,,.................................. Gilt edges, 4/- ,, ,, (Hebreaid)................................ Llian hardd, 3/- ,, ,, ,, .............................'... Gilt edges, 3/6 ,, ,, ,,........ Argraffiad y " Maes Llafur"........ 2/6 " Athroniaeth Foesol y Beibl"......................................Llian hardd, 3/6 " Rheoliadur "......................................................Mewn llian, 1/- ,,...........................................,........ Mewn amlen, 6c, CYHOEDDWYD GAN T. JONES-HUMPHREYS.