Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF I.] [RHIF x. "^lÇagfçr, §onaxvv a §§xvefxox, 1897=98. §y§oeöbiab §fyxvaxtexo£ CYLCHDAITH Y WYDDGRUG. I*r*is Dwy Greiniog-. Yn awr yn barod, Argraffiad "Y Maes Llafur" o'r Esboniad ar EFENGYL MATTHEW. (Pris 2S. 9C.; hefyd mewn Llian hardd, 3S. 6ch.; a Gilt Edges, 4S.) GAN Y PARCH, T. JONES-HUMPHREYS. BARN AWDURON CYMBEIG AM Y GWAITH. " Yr wyf yn vstyried ' Esboniad yr Efrydydd' yn mhlith yr Esböniadau gwerthfawrocaf yn yr iaith Gymraeg."—Dr. EDWARDS. "Dengys yr awdwr ei fod yn hollol adnabyddus gyd â phethau dyrus y Gair."—Parch. JOHN EŸANS (Eglwysbach). , " Cefais foddhád neillduol vn yr Esboniad hwn. Nis gwn am gynorthwy gwell yn ein hiaith i ddeall yr Efengyl gaií Matthew."—Dr. O. EVANS. " Esboniadaeth alluog * * * wedi ei gosod yn nghyd mewn iaith ystwyth, arddull dda, ac ysbryd rhagorol."—Parch. W. JAMES, B.A. LLYFRAU ERAILL GAN YR AWDWRi- " Esboniad yr Efrydydd " (Ioan) ..........................,.......Llian hardd, 3/6 „ ,, ,,.................................. Gilt edges, 4/- „ ,, (Hebreaid)................................Llian har^-c?, 3/- .....•...............•.......... Giltq^;v'6 Argraffiad y " Maes Llafur "j/ "ö ^lb .......................LÄhärdd, 3/6 '■ Athroniaeth Foesol y Beibl" 1 Rheoliadur "............... É-l^ * Jlewn llian, 1/- 'jTS/^n amlen, 6c. CYHOEDDWYD GÂ3V JÖNES-HUMPHREYS.