gygy» CJF IX.] TRHIF3. MEHEFIN, GORPHENAF ac AWST, 1906. "t^Éfô goöoeòòtctò gÇroaríerol' CYLCHDAITH y WYDDGRUG PBIS DWY GEIHIOG. IlS to measure from Trousers „ e Trousers „ PATTERNS ON APPLICATION Wit and iffyfe 9>erfeefi ALL OBDEES PERSÜNALLY ATTENDED TO. 30/- 8/6 7/6 7/6 40, HIG-H STRBET, Wyddgrug:-CYH0EDD\Vi'D GAN T. NICHOLLS EOBEHTS. .Ä'. Jas. Hughes, Argraphydd, Heol Newydd, Wyddgrug.