/r? jv rs -P22JS öTTr GEmiOG. e\ EhifIO HYDREF, 1897. Cyf. vii. CIM Y lîl, Dan Olygiaeth DR. E. PAN JONES. Y Farddonìaeth i Mr. D. PRICE (Ap lonawr), Ilansamlet. Yr Archebion a'r Taliadau i J. D. Lewis, Gicasg Gomer, Llandyssul. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. Ei Swyddogaeth—gwyntyllu Cym- deithas yn ei gwahanol agweddau. m$ c-y-n-w-y-s-i-ä-d. W® John Locke, a'i ddylanwad ar wleidyddiaeth Ewrop ... 218 Grisiau y Groes, neu y Passion Play ... ... 222 Pregeth ... ... ... ... ... 224 Adgofion mebyd Ioan Morgan ... ... 227 Llythyr Deio'r Cynydd ... ... ... 229 Y Cwrs, y Drefn... ... ... ... 230 Gohebiaethau—Napoleon a'i bibell ... ... 236 Pabyddiaeth... ... ... ... 237 Barddoniaeth—At y Beirdd ... ... ■ ... 237 Rhinwedd. Y Bovril. Y Gwanwyn. ... 238 Elias arJaen Carmel. Carwriaeth Llywelyn a Gwen. 240 ARGRAFFWYI) DROS Y PERCHENOG GAN J. D. LEWIS, GWASG GOMER, LLANDYSSUL. eJ