Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

c/* v íd ■PRIS DWT GEIJSIOG. G\ Ehip 6. MEHEFIN, 1897. Cyf. VII. t) Dan Olygiaeth DR. E. PAN JONES. Y Farddoniaeth i Mr. D. PRICE (Ap Ionawr), Ilansamlet. Yr Archebion d'r Taliadau i J. 2). Lewisr Gioasg Gomer, Llandyssul. '. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. Ei Swyddogaeth—gwyntyllu Cym- deithas yn ei gwahanol agweddau, s^ G-Y-ÎT-W-Y-S-I-À-D. • %ŵ John Locke, a'i ddylanwad ar wleidyddiaeth Ëwrop Grisiau y Groes, neu y Passion Play Pregeth, gan y Parch. T. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader A oes gwawr ? ... Adgofìon mebyd Ioan Morgan ... Gohebiaethau—Cymru a Phabyddiäeth ... Gweddio yn y capeli - Amrywion o A.ffrica. Ymson y crwydryn Map o Gymru ... ... .. Y Cwrs, y Drefn... ' .... Lord Penrhyn Gwers ymarferol mewn Landlordiaeth gan Penrhyn Y'Penrhyn Gwybed meirw Llyfrau ... Barddoniaeth—At y Beirdd ... Cymru fach i mi. Boreu bywyd ... Y llaethfercb Arglwydd l£) ARGRAFFWYD DROS Y PERCHENOG GAN J. D. LEWIS, GWASG GOMER, LLANDYSSUL.