Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif io. HYDREF, 1896. Cyf. VI. CWRS Y BYD. Dan Olygiaeth Dr. E PAN JONES. Y Farddoniaeth i Mr. t). PRICE (Ap Ionawr), Llansamlet Yr Archebíon a'rTalladau i Messrs. JONES & SONS, Prlnters, &c., Morrìston. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. Ei swyddogaeth—gwyntyllu Cymdeithas yn çi gwahanol agweddau. -ŵc. CYN WYSIAD. 3ŵ TUDAL, Benjamin Franklin, a'i ddylanwad ar wleidyddiaeth America ... 217 Pahara yr wyf yn Gymdeithaswr (Socialist) ... ... . ... 221 Grisiau y Groes, neu y Passion Play ... ... ... ... . 223 Dyn i'm bwrw i'r llyn ... ... ... ... ... 226 Robin dim byd ... ... ... ... ... ... 227 Pa le yr ydym yn myn'd ... ... ... ... ... 228 Codidyn ... ... ... ... ... ... ... 230 Gohebiaethau ... ... ... ... ... ... 232 Y Cwrs a'r Drefn ... ... ... ... ... ... 233 Barddoniaeth— Aty Beirdd ... . ... ... ... ... 236 Mynediad y Genedl drwy y Mor Coch ... ... ... 237* Y Beibl......... ; ... ......... 238 Symudwn yn ralaen ... ... ... ... ... 238 Ÿ dafn-od (Snowdrop) ... ... ... ... ... 238 Mae Cymru'n fyw o hyd ... .. .,. ... ... 239 Addfwynder ... * ... ... ... ... ... 239 Crist â'i Deyrnas ... ... ... ... ... 240 Afon Teifi ... ... ... ... ... ... 240 Miwsig... ... ... .. ... ... ... 240 Mynwent Bryndu, Mon. ... ... ... ... ... 240 Gwên (Smtle) ... ... ... ... ... ... 240 At ein Gohebwyr ... ... ••• ... ... ... 240 P R I S DWY C E I N I O C. AHGRAFFWYD DROS Y PERCHENOG GAN JONES & SONS, MORRISTON.