Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

K< K< K< KK K< K< K< K< K< K< K.< K< ><< K< K< K< K< K< M, K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< K< Rhif 6. MEHEFIN, 1896. Cyf. VI. Yd v n Dan Olygiaeth Dr.-E. PAN JONES. Farddoniacth ì.Mr. D. PRICE (Ap Ionawr), Llansamlet Yr Archebion a'r Taliadau i Messrs. JONES & SONS, PHnters, &c, Morriston, MISOLYN LIOLLOL ANENWADOL. Ei swyddogaeth—gwyníyllu Cymdeithas yn £Ì gwahanol agweddau. «^X CYNWYSIAD. ?ŵ Ponjamin Franklin, a'i ddylanwad ar wlëidyddiaeth America Pcrthynas Gwyddoniaeth a'r lîeibl Y Ddynes sydd yn dyfod Rhàgfarn a Phlaid ... ... ... ••• ■ Y.Meddyg Teuluaidd Gohebiaethan— Helynt y Gymanfa Ysgolion Ymholiad—At ülygydd y Cwrs Grisiau y Grocs, ncu y Pa^ion I'liiji ••• ••• \ ••• Y Cwrs a'r Urcfn ... • ... ... ... ... P>arddoniaeth— At y Beirdd .., . ••• Crist yn poiihi'r Pnm' Mil—Yr Ilôn Gwdyn , ... Moliann Enw'r lesu—Siaradwch yn dyner ... Yr Yspeiliwr Eiiglynion—" Yr Ysgolfeistr"—"Y Milgi''—" Y Pywydfad " Drwg Landlordiaeth " ... At ein Gohebwyr ... ... ... .' TTJDAl- 121 125 128 130 182 138 . 134 130 138 141 142 143 144 144 144 P R 1 S D W Y G E I N 1 O C. >}.< > ì ARGRAFFWYT) DROS Y PBK0BENOCl (ÌAN JONE8 & SONS, MORRTSTON. fs-i