|T|imiTmTiirníBtiiTiT|Tiva ■ý'n' «r "b <ht »'■»'■ * n v ■ w"ít" »ì» »"■* i B,hiî3P. Cyf.III.] MEOI, 1893. [Pkis Dwy Geiniog. CYWWYS^IÄ^D. CYMDEITHASIAETH. Y FLWYDDYN. SYLWEDD PREGFTH GENHADOL. NODION O'R AMERIG. CYMANFá FFLINT A DINBYCH. LLỲTHYR DEIO'R CÝNYDD. LLYTHYRAMERICA. Y'STREIC. CYNGRAÌRY GWEITHIWR DYFFRYN GALAR, PABYDDIAÊTH A PHROTESTANIAETH. CŸMDÉÌTHÁSÓL. GWLEIDYDDIAETH. AMERICA. CANIADAU GWYROSYDD. GOFYNIADAU O'R NAMYN U'N DEUGAIN ERTHYGL. BÁRDDONIAETH Misolýn höíllol anenwadol, Ei swyddogaeth— gwyntyllu Oymdeithas yn ei gwahanol agweddau, Y Gohebiaethau i'r Gól.— Dr. E. Pan Jones, Montyn; y Farddoniueîh i '' Pedrag," 14 Addérley Street, Lẁerpôol; yr archebion a'r taliadau i'r Cyhoeddiuyr. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan E. Eees a'i Feibíon. Ystai.yfeía. EftMiU H3SB tJPSt lAÚlSI K!S6 W"'V'1'W'''W,'',I1^'IU'''''ll>,'''ll'",W|,'W'''l|)|,''l|l'''l»l'''lllll''l||i'-'l|]'''*" ,l|'l''>»!"'l|il''.i!!"!|l'''III1 ■■'li|i',i||l'"l||l'-'l»l'-,|Ji"i,|i-',||'-iUli-i|||r-l||P'illl"l|1»'l||l'M|l.....||,-!ni"l||"-lll''l||i"lil' i,;.'''l|l""l|l 'llll'ljíl I||l"'l||l"i||l'"i||l'"il|......|l"'t|.....llî 'Wlüi""!P",lli"'lll'"W