Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWRS Y BYD. Rhif 32. AWST. 1893. Cyf. III. Y PARCH. T. D.'EYANS, (Gwernogle), Granville, N. Y. Gan Scrantonydd, Penn. MAE arweddion y darlun yma yn brawf amlwg a chywir i bob dyn diragfarn, fod ei sylwedd yn wr cadarnmewn corph a meddwl Mae yn bortread o Gymro athrylithgar, llawn bywyd a gweithgar-________________________ wch. Mae ganddo wyneb gonest, yn g y nry chiolaet h o feddwl diwylliedig ac unplyg, calon gywir, gydag yspryd sydd bob amser yn ymhyf- rydu byw mewn gol- euni yn hytrach nag m e w n tywyllwch. Mae iddo lygaid byw- iog, deniadol, a di- rodres,—llygaid heb yr un arwydd fod y cynllwynwr ffals a beiddgar, yn llechu y tu ol iddynt,—llygaid cyf ail 1 gwresog, Èÿ dd- lon ac ymddiriedol. Mae sylweddy darlun yn naturiol ffraeth, gwreiddiol ei syniad- au, cynwysfawr ei eiriau, penderfynol ei weithrediadau, a gwydnwrol yw ei holl symudiadau. M a e cymdeithas Mr. Evans er pan yn hogyn i e u a n c y n llawn dy ddord eb, meddylgarwch,a new- ydd-deb, a^ yn mhob amgylchiad yn true to nature. Ceir ynddo allu neillduol i wneud cyfeillion, oblegid nis gall twyll na rhagrith fyw yn yr un babell ag ef. O gymydogaeth ei gryd, drwy gylchoedd Graiwille a West Pawlet, mae ei gymeriad yn ddifwlch; ac o ran defnydd ei fodolaeth gellir ei dincian fel yr aur pur a dillin. Ni raid iddó ofni cael cusan gan fiadychwr, canys ni wnelai pob erpyd a gaffai ond chwyddo melod- edd seiniau miwsigei gywirdeb a'i enwogrwydd ______________ yn nghlustiau y byd cymdeithasol. Mae hanes ei fywyd fel afonigrisialaidd, wedi tarddu o ffynon loew- bur; ac wedi paia i dreiglo er llesiant a chysur cymdeithas yn Nghymru ac America. Mae wecìi byw yn Annibynwr o'i dde- chreuad heb angen gadael ei enwad, a thebyg y ceidw y ffydd hyd nes y bydd iddo feddianu V Tr et;feddiaeth anllygr- edig nc auiflanedig yn y nefoedd." Ganwyd ef yn Sir Aberteifi yn y flwydd- yn 1853. *Ei rieni oeddynt> David ac Ann Evans ; a symud- asaut i Cwmtwrch, Sir Forganwg, pan oedd efe yn dair blwydd oecl. [Ba "Dafydd Kvans, T.d Newydd,'* fel yr ad- nabydclid, tad Mr. Evans, yn ddiaeon gweithgar yn Bethel, Cwmtwrch, tra fu ya yr ardal, a pherchid y teulu gan y cymydogiou fel un heddychol, caredig. a duwiolfrydis:. Bu gwi'thrych y llith hon yn gweitliio gyda chyhoeddwr Cwrs y Byd pan yn ^rwt, ac nid oedd ei well yn y weithf.i, a da ^enym ddea'l iddo dyfu, a'i fod yn parhau yn yr Un cymeriad. Er fod Mr. Evans yn troi yn iin o'r cylchoedd mwyaf parchus a ílwyddianus yn America, fel