Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

>.'&..i%.,!lll,..!ÍÌI,..illi,,!jll..jil!„,,lll,.,llll,.,l!l.,.,llli,.,Jit!„!ir,i^.....Ili..,llli,.,'lli.,!ili...:ll!l.,..lli,.,!ili,.il(li,.illh..!!li.„:(!>.,lîll, ,:«:, j:'i, ,iili..„lu...ili,. i|i|, .,|l!,.,!li, ,:!|i„,«i,,l'!>..'!ll,,jl!i,„:iìl,.:!'!, .!'>..,il:,;'„ Rhif 31. Otè. III.] GORPHENAF, 1893 OYNWYSIAD, [Peis Dwy GeINIOG. Y PARCH. JOSHUA T. MORGAN (Thalamus), AMERICA. CYMDEITHASIAETH. Y GWEITHIWR CYMREIG. AT OLYGYDD " CWRS Y YD." YR AILDDYFODIAD. NODION O'R AMERIG. Y SENEDD. Y " SUSPENSORY BILL." SWYDD A SAFLE MuB.CE. SWYDD URDDASOL DDIEFLIG. PENYSGAFNDER Y CYHOEDD. Y OREADIGAETH. A CHWYMP DYN. MICHAEL DAV1TT. O'R PWLPIT FR " WORÄHOUSE." O'R DARLLAWDY FR BEDD. TOPOLO- BAMPO. JOHN PENRY. DIRPRWYAETH YN ACHOS Y TIR. DYFFRYN GALAR. " Y CORPH" A'R SENEDD. Y STREJCS. CHWALU A CHWILIO. Y " PENÌsY DISPENSARY. BARDDONIAETH c I BBBB BBHSB HBB HBB BSBB BOH HH BBBI ESBO EBESa m®B2 BESSO -SEBSB DSSB3 Í3HES £3^í E53SB EB3 Misolyn hollol anenwadol, gwyntyllu Cymdeithas yn ei Ei swyddogaeth— gwahanol agweddau, Y Gohebiaethau i'r Gol.—Dr. E. Pan Jones, Mostyn; y Farddoniaeth "' Pedrog"\ 14 Adderley Street, Lirerpool; yr archebion a'r taliadau 'ir Cyhoedd'wyr. AeGBAFFWYD A CHÍHÜI'-nDWYD GAN E. ReES A'l FeIBION. YriTALYI'Eià.. SSBSSl BHBB IHHS DBEI B"B! SES3 EHS3 BSSl Bn BtSBl RSBO m SÍBSÎI EsaSÜ HffläS S8BS BE93 DEE53 ISBI 5KSÎ CEÖ K9I EOT B5JUS RJ5W CMB HHB! »3W Eîaf ■»"'!!!'■ i|í'''ljl>ii|l'"i||i"!||i i|i';;!iii"i!i''iiii''>iiii"'ilii'>!Bi"'i«'-wiiii''iiii. 'iji''ìii'''iii'-'iii'-iii' iiii ■inr'iii»'Hi' 'üi' 'iü' ;;n;'ii......'''iir 'iii'''i|i"i|ii>'ii|i......■ 'iir'iii'-'ji' 'üii''nn''ii[;''';ii'"'i:H"'i!i.......'i||i"ii,r•ii:".ii,»h!ì"ii;i;''iiii".'!|! iiiì:''"H''''iü''w