Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

>ÄÄAi<èJ!lk.ii^,i*iÁ^ V® Dan Olygiaeth Br. E. PAN JONES. Rhif28. Cyf. LTI.] EBRILL. í893 [Pítis Dwy Geiniog i A..jg a..ia i. n ^_D xl.m a ,11 ^ a ^ a » a .» » /»...«» a m■»_«.*.jm A.a-^j-A-a.^JLA-JLA-ia-^-aL ajì aJLaj C SNWYSIáD, SÂFLE CERDDORIAETH YN Y GWASANAETH CREFYDDnL. JOHN PENRY, neu " 1.0AN A H HENRL" CYMDEITHASIAETH. PRIF YSGOLI GÌ'MRU. YR OCHR DRAW' J'R LLEN. UPS A DOWNS LLANDYSUL LLADRON TIROEDD CYFARFOD IIYNOO. PA BETH YW DYN ? POB L I-JEB DDIM I' W WNE U D ( ) R UNEMP LO 7 E D). 0L10N ETHOLIAD 1892 *î3 fflaasa «ssBd íses&a &c&i í&ars wsa csieä esfjj iesS3 snta sîisa tsecs <as&£ îsssa asias sissa nusi «BRa üssi BTEas em&sî sses sî&si ed Misolyn liollol anenwadol. Ei swyddogaeth— gwyntyllu Cymdeithas yn ei gwahanol agweddau. 'A' Y Gohebiaethau i'r Gol.— Dr. E. Pan Jones. Mostyn ; y Farddoniaeth '.' Pedrog," 63 Gladstone lîoad, Liverpooi.; yr archebion a'r taliadau i'r Cyhoeddiuyr. AllGltAITWYD A ChYHOKDDWYD GAN E. HeES a'i FeIBTON. YáTAliYPE'A.. . -Jsb eessí ääsra irami lctsj tsísa ísìîej rams bb3.j ekei nasnj bots kxso bhem fifflra esbh eäeb eesî* es&s m eesb bseh raarss iees assn £ksei bxqbi msast rara* rohh eees Essra Essr^ eíís