Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

S> CWRS Y BYD. ìí. Rhif io. HYDREF, 1902. Cyf. Xlí. Epistol PauI yr Apostol at Lwfriaid Cymru. " Ac efe a wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion i breswylio holl wyneb y ddaear." YR ydych chwi gan hvnv weithwyr llwfr y byd yn meddu yr un hawliau fel aelodau o'r teulu mawr a'r uchaf mewn cymdeith- as. Mae y gwaelaf a honoch wedi ei wueud o'r un fath glai a'r brenin ei hun, ac nis gall enw, gwisg, na lle osod unrhyw urddas ar fwbach. Bydd rhai o honoch yn siarad cryn lawer am ddatgvs}7ll- tu vr Eglwws oddiwrth y llvwodraeth, ac v mae llawer o honoch yn credu nad gonest i'r orfeiriadaeth gael cymaint o gyfoeth, ond gan nad faint o resymau all fod genvch dros eich credo y mae dau reswm dros hawliau'r offeiriadaeth am bob un dros hawliau landlords. Ond awn rhagom i edrych beth ellir wneud, beth sydd deg, a beth fydd raid ei wneud yn fuan. Mae'r bvd yn deall, ond nid drwy yspryd proffwvdoliaeth, fod i"haid i bob dvn gael lle i fyw, ac y mae y teimíad hwn yn llond pob myn- wes, ac addefa pawb fod eisieu newid llawer ar gyfreithiau y tir, ac y mae rhai yn foddlon addef fod yr amaethwyr yn cael byd caled, a cheir rhai yn ddigon clir eu pennau i addef nas gall dim da ddyfod o land- lordiaeth,—ac nid ydym ni o'r rhai sydd yn barddoni wrth ddyweud y bydd raid i'r man fesurau megis priodi chwaer gwraig, sefydlu am- gueddfeydd, ground game, i fyned o'r ffordd i wneud lle i gwestiwn mawr "y tir a'rbobl," os na, cyll y wlad hon ei hurddas, naill ai drwy fethu cydymgais a gwledydd eraill mewn masnach, neu drwy i'r teimlad cvnhyrfus presenol, eisiau lle i fyw, dori allan yn fflamau gwrthryfel. Beth sydd i'w wneud ? Os nad oedd meibion llafur yn cael eu cynrychiolipan luniwyd y " Siarter Fawr ", ac os nad oes ynddi ddar- pariaeth ar eu cvfer, rhaid i ni gyda llaw a llais godi ati i'w had- drefnu. Nid pwnc Pabydd na Phrotestant, Tori na Rhyddfrydwr yw yr iechydw^riaeth dirol,'lle i fyw, ond pwnc dyn a synwyr cyffredin, 'canys ar bwnc lle i fyw nid oes wahaniaeth. Rhaid i'r gweithw}7r ein cynì-ychioli, rhaid cael plaid o bobl yn y senedd fyddo yn deall angen ac aìngylchiadau gweithwyr, nid rhaid gostwng y bleidíais i gyrhaedd