Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWRS Y BYD. Rhif 12 RHAGFYR, 1895. Cyf. V. CYNGHORCON A RODDWVD L'R PARCH. T. H. JONES, B. A., B. D., DDYDD £1 UHDDIAD, PBN^ADER, HYDBEF 3, 18':>5. Mae yn sicr fod y gynulleidfa hon yn gwybod eich bod cbwi a minau yn berthynasnu, ac yr esgusodant ni am fod yn gyfeillgar a chartrefol. Ewyrth a Nai oeddym o'r blaen, ond o heddy w allan byddwn yn frodyr, yn unig bydd gwahaniaeth oed rhyngom, Vr ydych yn decbreu eicb byd yn ddedwydd, yn ngbanol eich cyfeillion. a cbroesawir chwi gan y gweinidogion oeddent yn cich nabjd yn blentyn; maeyr athrawon fuont yn eich addysgu, yrni yn cydlawenhau â chwi, a dywedir fod y ddwy eglwys yn unâi yn eu barn am danoch ; yr ydych yn dyfod i'r esgob- ueth fel mewn carriage and pair, gwareded y nefoedd chwi rhag gweled y dydd i gael eich troi allan mewn berfa oîwyu (wheelbarroto). Mae eich sefydliad chwi yn Pencader, yn ymddaugos i mi yn debyg iawn i sefydliad Timothaus yn Ephesus, yr oedd Ephesus yn lle hynafol ac urddasol, yn lle mawr, ac enwog am bobl o dalent ac athrylith. Yr oedd pobl ryfedd wedi bod yn byw yn Ephesus; yr oedd llawer o houynt wedi llosgi eu Uyfrau, ond ymddengys fod yno ambell un yn aros. Nid oedd Timutheus oud llanc digon dibrofiad, heb wybod dirn am ystormydd, ac yr oedd Paul ei hun wedi ei anng i fyned yno, fel yr wyf yn teimlo nas gallaf wneud dim yn well na chymeryd rhan o siars Paul i Timotheus yn hoel i grogi arni ychydig gyng- liorion i chwi:— "na ddiystyäed neb dy ieuenotid di."—1 Timotbeus, iv, 12. Neu mewn geiriau eraill, Paid gwneud dim i beri. i'r bobl edrych i lawr arnat. Gellid tybio ar yr olwg gyntaf mai yn y Siars i'r eglwys y buasai y geiriau hyn yn gweddu, fel pe dywedasai Paul,—Uofiwch fel eglwys nad yw Timotheus ond bachgen dibrofiad, a phan fyddo achosion dyrus fel eiddo HymenuB a Philetus ac Alexander, yn cael eu triu, os gwna efe gamgyraeriadau wrth ddytgyblu a llywyddu, peidiwch edrych lawr arno. Ond barnai Paul yn wahanol, a dywedai.—"Er nad wyt ti Tiinotheus ond ieuanc, gwylia rhag gwneud dim baro i'r bobl edrych lawr arnat.'' Dyna ddywedaf finau wrthych chwithau heddyw,—peidiwch gwneud ditn baro i'r bobl edrycb lawr arnoch. "Gwybed meirw a wnant i enaint yr Apothecari ddrewi." Petbau bychain wuant i bobl edrych lawr ar bregethwr. Clywsom am ambell un,—"y mae yn ddyn dysgedig, yn feddyliwr dwfn, yn bregethwr doniul, nad oes dim yu erbyn ei gymeriad moesol," a'r cwbl yn cael ei gauiatau, eto, teimlid fod o'i gylch leng o wybed, o fân ddiffygion, yn llwyr andwyo ei ddefnyddioldeb.