CWRS Y BYD. Rhif MAWRTH, 1895. Cyf. V. J. MEYRICE JONES, YSW.,- Y.H. WELE i ti ddarllenydd ddarlun o un 0 blatit üolgellau, yr hwn svdd er ys blynyddoedd yn dywysog yn mhlith masnaehwyr y wlad hon. Adeg bwysig yn hanes ei tywyd oedd Mawrth 2il. 1823, pryd yr yrnddangos- odd gyntaf ar chwar- eufwr ld amser, ac y mae wedi bod yma yn actio ei ran yn Nrama í'awr bywyd am yn agos 72 0 fl y n y d d o e d d. A welaist ti ef ryw dro P Os do, ti a faddeui i mi am holl ddiffygion y desgrif- iad hwn ; os na welaist ti ef, crefaf arnat beidio rnedJwl fy mod yn barddoni, ae os yn amau rhyw- beth cymer daith i Dolgellau, a chei weled na fynegwyd mor haner. Hana o deulu mor Gymreig ag Adda ei hun ; enwau ei rieni oedd John a Mary Jones, teulu bucli- eddol yn enill eu bwyd wrth drin a throi gwl-tn Cymrei^ y n d d e f n y d d i a u dillad. Mae yu wir nad oedd *' defn- yddiau cartref" inewii bri mawr yr oes hono yn Nghymru, a dywedir mai caethfeistri America oedd eu prif gwsmeriaid, nad oedd ond peth cyffredin i weled caethion Uawer pìanhigfa yn troi allan at eu gwaith i gyd mewn gwisgoedd wedi eu gwau yn Dolgellàu; gwnaeth yr hen Richí.rds o Gaerynwch, meddir, lawer i hyrwyddo y fasnach. Yr oedd ei rieni yn rhodio yn holl orchymynion a deddfau yr Arglwydd yn ddiargyhoedd, yn Fethodistiaid yn ol sect fauylaf yr oes hono. Yr oedd ei nain. o du ei farn, yn chwaer i'r enwog VV". Hugnes, o Dinasmawddy, felly yr oedd ei fam yn gefnither i'r doniol Edis Hughes, o l'eni: ain, Mynwy, ac i'r wraig anwyl hono Mrs. H Morgan Sammah. Gwelir yn awr fod gwaed Anibynol yn rhedeg drwy ei wythienau. Bu iddynt saith o blant, o'r rhai y mae pump —priod y Dr. Edward Jones, Y.H. Dolgellau, gwr cad- íirn mewn byd ac eg- Iwys; Mrs. Eitwanìs, gwetldw E. Edẅards, Penygeulan, Llan- uwchllyn ; Mrs. D. R o b e r t s, Corwen ; Mrs. Williams. Aber- carn, My'iwy. a'r gwr y mae ei ddar- íun uwth ben yr ysgrif'hon—yn aros, tra y mae dau—Mr. H. Jones a Mrs. Thonnis, Penmachno —wedi huno. Yr oedd ei rieni mewn amgylchiaíiau cysurus, a chysegr- asant eu huniin, eu ty, (Cemlyn House) a'r oll a feddent ar allor crefydd. Edrychid ar e> fam íel un o fercüed furuoard movement ei hoes— fel Miriam yn y tywydd ; fel Anna yn y Denil. ac fel Dorcas yn mhlith y tlodion, ac yn llawer gwell na iSunamees i bregethwyr y wlad. Gau nad pa un a yw crefydd yn dilyn y gwaed ai nid yw, mae'u sicr fod rhy wbeth yn dilyn ambell deulu ; gwelir rhai tculuoedd fel yii gallu cadw eu penau uwchlaw y dwfr j-n