Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWRS Y BYD. Rhif i. IONAWR, 1895. Cyf. V. At y Crohebwyr, y Dosbarthwyr, a'r Derbynwyr. ANERCH,—Ein Gohebwyr. TT^YLASEM fod wedi eich Anerch yn j rbifyn diweddaf, ar gyfer j flwyddyn W* newydd, ond lluddiwyd ni gan rwystrau anorfod; ac yr oedd ein hymddiried ynoch yn ddisigl. Buoch yn ffyddlon dros ben—at eich gilydd. Nid oes ond un o'n Gohebwyij.; rheoìaidd wedi awgrymu ei fod yn diosg ei arfau. ond y mae hwnw erbyn" hyn wedi ail feddwl. Cewch y deuddeg mis nesaf, os byddwn byw, ychydiJP'o gyfeiîiion newyddion—Neander, Tyst, a Ben, —bydd y cyntaf yn trin banesiaeth ; yr ail, Crefydd—fel y gwelir yn y rhifyn hwn; abydd yr olaf yn trin Cyradeithas a Gwleidyddiaeth; a pharheir gyda'r Hen Englynion am ryw hyd; ac y mac genym addewidion am amryw ysgrifau dyddorol ar Addysg yn hyd y flwyddyn. ElN DoSBARTHWYE. Dy wedaì y Cyhoeddwr wrthyf y dýäio'r blaen, nad oedd ond dau o honoch yn anffyddlon—un yn y De, a'r llall yn y^Gogledd: go dda. Addefai iddo fod ar rai adegau. oh-rwydd trafferthion gyda gwaith, yn anghofus; a rhyfeddai na buasai llawer o honoch wedi digio wrtho am beidio talu sylw uniongyrchol i'ch cwynion; ond os bydd gan rywun o honoch eto gwyn, danf^nwrth. aár i'r Gol., a gwastadheir y cwbl heb ychwaneg o siarad. Soniai om.íArt Union eto, a threfna i roddi llyfrau o werth 7p. i lOp. yn y prize$ cyntaf. Ymddengys y bwriada roi, rhwng y cyfan o prixes, werth 40p. neu 50p., a Uyfr swllt hefyd i bob prynwr tocyn. • ----------- ElN ÜAELLENWrR. CIìwì yw ein sylfaen, ein cefn, ein hanadl, ein hager, ein bywyd—arnoch chwi yr ydym yn dybynu; yr ydych yn 11 u mawr, ond carasem i ehwi fod yn lluosocach. Yr oedd llawer o honoch yn edrych ar y Cwes yn nyddiaa ei fabandod, fel yr edrychid gynt ar weithiau Paine, Yoltaire, a Rabelais, a bu Uawor o wŷr blaenllaw yn chwythu gwreichion am ein penan. ond erbyn heddyw y mae pethau wedi cyfnewid, a llawenydd i ni yw gweled ar bob llaw arwyddion amlwg fod y wlad yn cael ei lefeinio yn gyflym gan yr egwyddorion a ddysgir genym. Aeth yn yr etholiad diweddat, lu o bleidwyr y Cwrs yn fuddugoliaethus i'r Cynghorau Piwyf yn unig ar gyf'rif eu hegwyddorion. Rhwystrwyd y Golygydd ddeuddeg mlynedd yn ol i siai*ad mewn Cyfarfod Rhyddfrydig (P) yn yr ardal, a gwaeddai y Rhyddfrydwyr am ei guro i lawr. Maddeued Duw i ni am gam arfer geiriau, Rhyddfrydig!! a'r oll a geisiai oedd rhoddi tai i aelodau Seneddol; ond Rhagfyr löfed, 1894, etholwyd .ef yn drydydd o bymtheg i'r Cynghor Plwyf, ac ar ei ol ef y safai y gwir Anrhydedd- us Arglwydd Mostyn. Mae yr oes yn canlyn egẃyddorion y Cwas: nid oes achos i neb o honoch ofni ei ddarllen, a'i ddangos i'ch cyfeillion, yn hen ao íeuainc,-—ni ddysgir ynddo fawr ond egwyddorion Cymru Fydd. Gwasanaethasom chwi yn lled ffyddlon yn y gorphenol, ond ni a wnawn yn weìl yn j dyfodol—niae genym fwy o gynorthwywyr, a bydd genym fwy o amser ein hnnain. Blwyddyn newydd dda i chwi gyd.-—Yr eiddoch yn ffyddlon, I&siyn, Rhcy, 20/ed, W4. PAN.