\!)AA l<Qks Pris.:' DWY GEINIOG. Rhif 5, MAI, 1901. Cyf. XI. Y BYD: DAN OLYGIAETH Dr. E. Pan.Jones. Y Fárddoniaeth : Mr. D. PRICE " Ap Ionawr," LLANSAMLET. Yr Archebion a%r Taìiadau iG.M,Evanst Swyddfa Tariany Gweithiwr, Aberdar, MISOI/YN HOLLOL ÀNENWADOL. Eí iáWYDDOGAETH : Gwyntyllu Cymdeithas yn ei Gwahanol Agweddau. CYNWYSIAD. Lîygad Ffydd a Llygad Celf ... Y Bwriaid a'r Prydeiniaid : Gwreíddyn Ffrwyth y Gynen Adgofion Mebyd Ioan Morgan ... Cloddiâu terfyn Mater ac Ysbryd Ar Hyd ac ar Draws ... Líyfrau y Beìbl Peirianau y XIX. Canrif .. 93 ., 97 .. 100 .. 102 .. 104 .. 108 .. 111 mwÌm í»WtíŵS(A»> if.v|ii IV$ÍÍ^>»^ Ärgraffwyâ droR v Perchenog gan G, M. Evanss Stíjddfa't> Darian, Aberdar