-PRIS DWF OEimOG.- 6) Ehif 6. MEHEFIN, 1900. ow. x. íí^ t> Dan Olygiaeth DR. E. PAN JONES. F Farddoniaeth i Mr. D. PRICE (Aỳ Ionawr), Llansamlet. Tr Archebion aW Taliadau i J. D. Lewis, Gwasg Gomer, Llandyssul. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. Ei Swyddogaeth—gwyntyllu Cym- deithas yn ei gwahanol agweddau. ®s® G-Y-IT-W-Y-S-I-&-D. ^ " Tom Paine ac iawnderau dyn," (Rights of Man). Pregeth Penrhiwgaled ... ... ... Y Cwrs, y Drefn Y Bwriaid, a'r Prydeiniaid, a gwreiddyn y gynen Gohebiaethau Adgofion mebyd Ioan Morgan Ein Llyfrgell Barddoniaeth—Prydferthwch henaint 121 125 127 130 jj 135 140 141 148 ARGRAFFWYD DROS Y PERCHENOG GAN J. D. LEWIS, GWASG GOMER, LLANDYSSUL. $ QJ