-PRIS DWT GEimOG. ! Ehif 1. IONAWR, 1899. Cyf. IX. Dan Olygiaeth DR. E. PAN JONES. Y Farddoniaeth i Mr. D. PRICE (Ap lonawr), Llansamlet. Yr Archebion «V Taliadau i J. I>. Lewis, Gwasg Gomer, Llandyssul. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. Ei Swyddogaeth—gwyntyllu Cym- deithas yn ei gwahanol agweddau. 8*5 C-Y-N-W-Y-S-I-Ä-D. *& Y Prif Athraw, Y Parch. M. D. Jones, Bala, (gyda Darlun) i penrhiwgaled ... ... ... ... 8 Y Cwrs, y Drefn ... ... ... ... io Gohebiaeth—Gohebiaeth o Affrica ... ... 15 Y boblfydd yn lladd eglwysi ... ... ... 16 Adgofion mebyd Ioan Morgan ... ... iy Barddoniaeth—At y Beirdd ... ... ... 19 Cenadaeth y bywyd cuddiedig. Beddargraph Evan Thomas. Y Pregethwr. Y Sabbath ... 20 Cartref y meddwyn. Chwareuon yr oes. ... ... 21 " Pa ddrwg a wnaeth Efe." Y niwì. Myfyrdod y Bardd am rianocl Gwalia, pan mewn estron wlad 22 Pedwar penill i Cwmgwili. Y darn llaw ar y pared Ymson y gwr hunanol ... ... ... 23 ARGRAFFWYD DROS Y PERCHENOG GAN J. D. LEWIS, GWASG GOMER LLANDYSSUL. 19 eJ