G- Ehif 8. -PRIS DWT GEimOG. AWST, 1898. Cyf. VIII Dan Olygiaeth DR. E. PAN JONES. Y Farddoniaeth i Mr. D. PRICE (Ap lonawr), Llansa?nlef. Tr Archebion d'r Taliadau i J. D. Lewis, Gwasg Gomer, Llandyssul. MISOLYN HOLLOL ANENWADOL. - Ei Swyddogaeth—gwyntyllu Cym- deithas yn ei gwahanol agweddau. eJ ®Ŵ C-Y-N-W-Y-S-I-&-D. *^* Mr. William Jones (Asaph Gwent) gyda darlun Pregeth, gan Wr Lleyg Helyntion bywyd Thomas Rees, Crydd, Llandyssul Y Cwrs, y Drefh ... Adgofion Mebyd Ioan Morgan Gohebiaeth ... ... Llythyr Deio'r Cynydd... Nodìon o'r Cenhadwr Dyffryn Galar Barddoniaeth—At y Beirdd ... ... Beth ydwyf? Ioan Dderwen o Fôn wedi ei ddal. Eli Landlordiaid. Cyfarchiad Priodasol Wedi'r'storm ... ;.. 169 175 177 179 183 185 186 187 188 ,188 189 190 191 192 ARGRAFFWYD -DROS Y PERCHENOG GAN J. D. LEWIS, GWASG GOMER, LLANDYSSUL. QJ