Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWE6 Y BYD. Rhif 32. AWST. 1893. Cyf. III. Y PARCH. T. D. EVANS, (Gwernogle): Granville, N. Y. Gan Scrantonydd, Penn. MAE arweddion y darlun yma yn brawf amlwg a chywir i bob dyn diragfarn, fod ci sylwedd yn wr cadarn mewn corph a meddwl. Mae yn bortread o Gymro athrylithgar, llawn bywyd a gweithgar-_____________________ wch. Mae ganddo wyneb gonest, yn gynrychiolaeth o feddwl diwylliedig ac unplyg, calon gywir, gydag yspryd sydd bob amser yn ymhyf- rydu byw mewn gol- euni yn hytrach nag m e w n ty wyllwch. Mae iddo lygaid by w- iog, deniadol, a di- rodres,—llygaid heb yr un arwydd fod y cynllwynwr ffals a beiddgar, yn llechu y tu ol iddynt,—llygaid cyf aill gwresog, fîydd- lon ac ymddiriedol. Mae sylwedd y darlun yn naturiol fì'raeth, gwreiddiol ei syniad- au, cynwysfawr ei eiriau, penderfynol ei weithrediadau, a gwydnwrol yw ei holl symudiadau. M a e cymdeithas Mr. Evans er pan yn hogyn ieuanc yn Uawn dy ddord eb, meddylgarwch.anew-______________________ ydd-deb, a^ yn mhob amgylchiad yn true to nature. Ceir ynddo allu neillduol i wneud cyfeillion. oblegid nis gall twyll na rhagrith fyw yn yr un babell ag ef. O gymydogaeth ei gryd, drwy gylchoedd Granviìle a West Pawlet, mae ei gymeriad yn ddifwlch; ac o ran defnydd ei fodolaeth gellir ei dincian fel yr aur pur a dillin. Xi raid iddo oi'ui catíl cusan gan fiadychwr, canys ni wnelai pob ergyd a gnffai ond chwyddo melod- edd seiniau miwsigei gywirdeb a'i enwogrwydd yn nghlusîiau y byd cymdeithasol. Mao haues ei fywyd fel afonig risialaidd, wedi tarddu o ffynon loew- bur; ac wedi para i dreiglo er llesiant a chysur cymdeithas yn Ngbymru acAmerica. Mae wedi byw yn Annibynwr o'i dde- chreuad heb angen gadael ei enwad, a thebyg y ceidw y ffydd hyd nes y bydd iddo f'eddianu "" Vr et'feddiaeth anllygr- edig nc aninanedig yn y nefoedd." Gnnwyd ef yn Sir Aberteifi yn y flwydd- yn 1S53. Ei rieni oeddynt David nc Ann Evans; a symud- asant i Cwmtwrch. Sir Forganwg, pan oedd efe yn dair bhwdd oed. [Bn "Dafydd Evans, Td Newydd.'" fel yr ad- nabyddid, tad Mr. Evans, yn ddiacon _____________________gweithgar yn Bethel. Cwmtwrch, tra fu yn yr ardal, a pherchid y teulu gan y cymydogion fel un heddychol, caredig, a duwioìfrydig Bu gwrthrycìi y llith hon yn gweithio gyda chyhoeddwr Cwhs t Byd pan yn grwt, ac nid oedd ei well yn y weithfa, a da genym ddeall iddo dyfu, a'i fod yn parhau yn yr un cymeriad. Er fod Mr. Evans y\\ troi yn un o'r cylchoedd mwyaf parchus a ìlwyddianus yn America, fel