Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWRS Y BYD. Rhif 28. EBRILL. 1«93. Cyf. IíL Safle Cerddoriaeth yn y Gwasanaeth Crefyddol. Gan y Farch. W. G. RICHARDS, Llanarmon. UN o blant Sir Aberteifi yw Mr. Richards. Ganwyd ef yn Tanycoed. Talybont, Ohwefror 25. 1860. tife yw y trydydd o saith o blnnt—o'r rhai nid oes ond pump yu aros. Bu un farw yn ei fabandod, a bu chwaer íarw ddiwedd 1892. yn 27ain mlwydd oed. Yr oedd yn ferch o dalent ac athrylith. Cafodd fanteis- ion rhagorol i ymddadblygu. a bu am flynydd- oedd yn ysgolfeistres yo Burnley, Lanca- shire. Mae iddo frawd yn awr yn ysgolfeistr yn Redcar, Swydd York, a brawd arall yu weinidog yn y Tab- ernacl, Bristol. Bu farw ei dad pan nad oedd efe ond prin lleg oed, o ba herwydd bu raid iddo droi allan yn fore i chwilio am ei damaid. Pan oedd yn a«jos lbeg oed. cymerodd Mr. D. Prichard, aded- adydd, Birminghara, ef i'w addysgu yn saer coed. Ÿr oedd Mr. Prichard yn enedigol o Talybont — yn ddyn caredig, ac yn barod i roddi help llau i bobl ieuainc bryd bynag y cai gyfle. Efbyn hyn, y mae efe a'i briod, yr hon. ýn marn pawb a'i hadwaenai, oedd ang- yles mewn cnawd. wedi myned i dderbyn eu gwobr. Yr oedd Mr. Richards yn aelod yn Tal- ybont er pan yn !4eg oed ; ac yn ystod ei arosiad yn Birmingham. bu yn ffyddlou yn ei gylch yn yr eglwys fechan yn j dref hono, yr hon ar y pryd. oedd o dan weinidogaeth y Parch. J. Lewis. Yn mhen pedair blynedd, dychwelodd i Tal- ybont. heb gauddo, feddyliwn. weledigaeth eglur, ond gwelodd yr eglwys y gellid gwneud pregethwr o hono, a digon tebyg fod yr awydd ynddo yntau ei han. We ii l)od yno am enyd, dechreuodd barotoi ar gyfer yr Athrofa; üo yn 1882, derbyniwyd ef i \tbrofa y Bala, ac yn 1886, efe a urddwyd yn Bsgoiiaeth Llanarmon. Dan ddylanwai Mr. Kemp. yr ysgolfeistr. y daeth ei chwaetb ger- ddoroì i'r golwg, a bu oysylltiad yr yss;ol- feislr h\n â Thalybont yn fywyd newydd i lenyddiaeth a chân yr a-dal. Ni bu y teuíu yn l'aith wedi de.-hreu ymwneud á'r canu cyn cael harmonìam i'r tŷ, f^r hyn oedd yn beth led anghyffredin yn yr ardal bono yn yr oes hono, ac yr oedd rbai cymydogion yn troi gwyn eu llygaid i fynu, ac yn gofyn. ■' Beth y rnae y plant yma'n feddwl ?' '" Ond yn fnan. wele y fife yn cael ei chwarou yno; ac i gr,roni y cwbl, dyma'r crwth i'r tŷ. Bernicl yn sicr eu bod wedi drys'i, ac y byddai raid cael polìcm^ n yno. A phan fyddai y tri offeryn hyn yn myn'd, ceid gweled y cymyd- ogion yn ymdyru o gylch y tŷ, ac f'el yr hen •'wr llwyd o'r gornel," yn anghofìo myned adref tr;i fyddai " p'ant Mrs. Richards yn c idw tlicatre" i'n ybtod yr araser yr oedd yn parotoi ar gyfer yr A_throfa. llwyddodd i gael ^m Ms. J. T. Rees. B.M., otd I yn byw yn agos i Aber- ystwytii. i ddyfod i'r lle i godi côr—yn yr hvn