Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CWES Y BYD. Rhif 15 MAWRTH. 1892. Oyf II GOFALü AM BETaAÜ BYCHAIN. Dywed ysgrifenydd diweddar mai es^euluso pethau bychain ydyw y graig ar yr hon y dyryswyd amgylchiadau y rhan fwyaf o feth- dalwyr y byd. Cynwysa y bywyd dynol ry w ddibyniad o amgylchiadau bychain, heb fod yn bwysig iawn, ac eto dibyna dedwyddwch a llwyddiant pob dyn ar y modd yr ymddyga at y cyí'ryw. Adeiledir y cymeriad o bethau bychain, a'r rhai hyny wedi eu gweiíhi'edu yn dda ac anrhydeddus. Dibyna Uwyddiant dyn mewn mpsnach i raddau helaeth ar y sylw a dala i bethau bychain. ac y mae dedwyddwch teuluol yn gynwysedig yn nhrefniant pethau bychain 3'n ddyddiol a p'iriodol. Nis gellir dwyn yn mlaen lywodraeth y bobl fwyaf, ond yr un ffordd - trwy reoleiddio pethau bychain yn fanwl a ohymwys. Nid ydyw ceiuiog ond peth bychan, a gellir gwario llawer o'r cyfryw yn hawdd iawn. Pa faint o ddedwyddwch a ddibyna ar wario ceiniogau yn briodol ? Gall dyn lafurio yn galei, ac enill cyflog mawr, ond os gadawa y ceiniogau bychain, y rhai 3rdyut ei wobr am ei orchwyl caled, lithro o'i fysedd— rhai i'r dafarn, rhai y ffordd yma, a rhai ffordd arall—caiff allan nad yw ei fywyd o ludded fawr uwch na'r un anifeilaidd. Ar y llaw arall, os cymer ofal o'r ceiniogau drwy roddi rhai yn y bangc cynilo, a'r gweddill i'w wraig i'w defnyddio yn ofalus at ddedwyddwch a lles y teulu, canfydda yn eglur fod ei ofal am bethau yn talu yn dda, drwy ychwanegu ei foddion, ei gysuron gartref, a thawelu ei feddwl o berthynas i'w amgylchiadau dyfodol. Gwneir i fynu bob cynhilion o bethau bychain, megis y ceiniogau a ofalant am y punoedd. Ganlyniad gronynau bychain o wybodaeth a phrofiad, wedi eu cadw yn ofalus, ydyw yrhoil drysorau mawrion o ddoethineb syddyny,byd. Ystyrir y rhai nad ydynt yn dysgu nac yn trysori dim mewn bywyd yn fethwyr, a phriodolir hyny i'w hesgeulusdod o bethau bychain. Efallai y dywedant yn eu meddyliau i'r byd fyned yn cu herbyn, ond y ffaith ydyw, mai gelynion iddynt eu hunain tu y cyfryw. Bu crediniaeth mewn " Ffawd Dda " yn hir iawn yn y byd, ond fel hen bethau eraill, y mae yn araí' ddifiauu. Credir yn bresenol mai dyfalbarhad ydyw mam ffawd dda, mewn geiriau eraill, fod llwyddiaut dyn mewn bywyd yn gyfartal i'w ymdrechion, ei ddiwydrwydd, a'i sylwadaeth o bethau bychain. Ni chyfar- fydda yr esgeulus a'r gwagsaw ei gymeriad byth â '" Fl'awd Dda," fel y dywedir, oherwydd gwrthodir canlyniadau diwydrwydd i'r rhai na ddefnyddiant ei moddau. Gwelirllawer o bethau bychain yn y teulu y dylid sylwi arnynt er mwyn iechyd a dedwydd- wch. Y mae glanweithdra yn cynwys talu S}Tlw i bethau ysgafn megis ysgubo y lloriau, golchi y ilestri, neu dynu y llwch oddiar y dodrefn, a chanlyniad y cyfryw weithredoedd. ydyw bodolaeth foesol a llwyddianus, yr hyn sy'nfanteisiol i dyfiantuwchaf'y cymeriad dynol. Gall yr awyra auadlwn yn y ty ymddangos yn ddibwys oherwydd ni fedrwn ei weled, ac nid rhyw lawer o bobl sy'n deall ti ansawdd. Os na ddarparwn ddigon o awyr yn ein aneddau byddwn yn sicr o orfod dioddef oberwydd yr esgeulusdra. Gall ychydig faw yma a thraw ymddangos yn fychan, neu ddor, neu ffenestr ííauedig fod o ddim pwys ar y pryd, oud gallant achosi marwolaeth dr vy glefyd, ac felly y maent yn bethau difriíbl, a dylid talu sylw uniongyrchol iddynt. Pethau bychain ydyw pob peth perthynol i'r ty, ond y mae iddynt ganlyniadau pwysig. Nid ydyw pin ond peth dibwys iawn mewn gwisg, ond y mae y dull y dodir ef yn ar- ddangos cymeriad y gwisgwr yn fynych. Yr oedd dyn goleu-bwyll yn edrych unwaith am wraig, pryd yr aeth i dy Ue yr oedd amry'w ferched yn trigianu. Daeth yr hon yr oedd wedi meddwl am dani i'r ystafell lle yr eistedd- ai, gwisg heb ei phinio \Tn ddestlus, a'i gwallt yn anghryuc; ond nid aeth yno mwyach. Efallai y dywedwch nad oedd y cyfryw yn werth pin, ond yr oedd yn s^^lwedydd manwl, a throàd allau yn briod rhagorol. Ffurfiodd farn am y rhyw deg t'el am ddynion, a hyuy oddiwrth bethau bychain, ac yr oedd yu llyjjad ei le. Hysbysodd fferyllydd unwaith yn y papyrau ei fod eisiau cynorthwywr, a derbyniodd ymholiadau oddiwrth ddwsin o wyr ieuainc