Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-u, \^L ( 1 » Y FRYTHONES. MEHEFIN, i t MI88B8 J**B âo âmb Tmm, (MRS. GILBERT.) ^ MAE genym y mis hwn eto wrthddrychau Uawn o hawddgarwch a dyddordeb i alw sylw ein darllenwyr atynt. Onid yw golygfeydd a chreaduriaid swynol y gre- ^ adigaeth yn Uuosog iawn ? Y mae yn wir lawer o wrth- ddrychau a chreaduriaid nad ydynt felly, ac eto, y mae y rhai têg a dymunol yn britho'r ddaear. Y mae briallu Uon yn addurno pob cymydogaeth, a blodau amryliw, pêr eu sawr, yn coroni pob maes, a dôl, a fForest unig. Y mae prydferthwch a gogoniant fel hyn yn tcá y ddaear, a pherarogl hyfryd yn dònau cryfion, dyfnion, drwy ei holl awyrgylch. " Daioni a thrugaredd yn ddiau a'n cylchynant" yn fwyaf o lawer; hwy y sydd yn teyrnasu, er gwaethaf pob gwrthuni ac arinymunoldeb : gwirionedd a chariad, Uawenydd a thangneíedd, a bia yr òrsedd hyd yn nod ar y ddaear hon, ac am hyny llawenychwn a gorfoleddwn* Yn mhlith dynion hefyd, er amled y gwrthddrychau anhawddgar, annymunol, a-drwg, y mae y rhai têg a hawddgar yn wastad ger llaw; J y mae eu purdeb a'u swyn yn goleuo pob congl, ac yn prydferthupob If / anialwch. Hyn ydyw y prawf a'r ernes o iachawdwriaeth y byd. ê v Tra y byddo ynddo y goleuni hwn, perý a saif o hyd, tyf ac ym- * ê brydfertha yn ddiddiwedd. Enwau o blith rhai u rhagorol y ddaear " yw y rhai uwchben ein hysgrif—enwau ar ddwy ferch dêg a hawddgar i natur a gras—dwy î ferch lawn o riniau bywyâ ac iechyd dynoliaeth dderchafedig. Dwy chwaer oedd Jane ac Anne Taylor, merched i un Isaac Taylor, cerf- iwr (engmver) ar y cyntaf,'wedi hyny pregethwr a gweinidòè Cristionog- ol, yn Lloegr. Gwnaethai y tad a'r fam eu cartçe/ cyçfef yn y Brif ; £ Ddinas ; yno yn y blynyddoedd 1782 a 1783 y ganwydPeu dwy ferch, • ^ Anne 50- hynaf, a Jane yr ieuengaf, yn nghyda mab neu ddau, a gawsant " Groesi'n fyr o'r byd i wlad yr hedd," ^f 'Í5rb'*< felly na welsant ond ychydig o'r goleuni y syófd dan ýr haul. Nŵd °edd enillion y tad y pryd hwn ond cymedrol iawn, rhyw ddeg' .sWllt yn yr wythnos, ac ychydig wrth gefn a ddygasai Mrs. Taylor i meẁn fel cynysgaeth; felly barnwyd yn ängenrheidiol symud i'r wlad, é# P arfer yr holl gynildeb a fyddai yn bosibl dan yr amgylchiadau. Sym- udwyd i Lavenham, yn SuíFolk. Yno, heblaw dylyn ei alwedigaeth oymorol gyda dyfalwch, gwnaeth Mr. Taylor ei hun yn wasanaethgar iawn fel dyngarwr a Christion, a hyny trwy wemi ar angenion moesol Cyf. h. rhip. 6. i